"Israelsk apartheiduke - kall det med rette navn"

Fra Ordetogisrael.no/
16. marts 2012.


Den siste uken har vært svært intens når det gjelder angrep av ulike slag på Israel. Naturlivis har de mest dominerende angrepene vært rakettangrepene fra Gaza, men i tillegg til dette har Israels legitimitet vært et spørsmål både i den akademiske verden og blant kristne ledere og teologer.

I mer enn hundre universiteter over hele verden blir den årlige "Israel Apartheid Week" (IAW) arrangert i februar-mars. Med bilder av sikkerhetsbarrierer og teksten "Israelsk apartheid uke - kall det ved rette navn," har Israel blitt bakvasket i forelesninger, rollespill og arbeidsgrupper for professorer og studenter.

I Betlehem fant konferansen Christ at the Checkpoint (CatC) "Kristus ved kontrollposten" sted. Den er organisert av evangeliske kristne innen Det palestinske selvstyret (PA) og samlet 600 deltakere. Konferansens arrangører og de fleste av de mere enn tretti talerne argumenterte for boikott av Israel, aksepterer ikke de bibelske landløftene, godtar den såkalte “oppfyllelesteologien” som i praksis er erstatningsteologien i annen innpakning og som avviser enhver aktuell rolle for Israel og det jødiske folk i Guds planer. Arrangørene mener også at kristen sionisme er fullstendig ubibelsk. Konferansens talere inkluderte også en håndfull messianske ledere som sterkt forsvarte kristen sionisme, men deres synspunkter påvirket ikke det anti-israelske budskap i CatCs offisielle erklæring ved konferansens avslutning.

De som engasjerer seg i eller støtter IAW ser tilsynelatende ingen moralske problemer ved det. I vestlige land vil mange si at Israel fortjener å bli utestengt og isolert slik apartheidstyret i Sør-Afrika var. Problemet med denne analogien er at den er uriktig. Ennå verre, den er løgnaktig, et bevisst bedrageri som brukes til å sverte den jødiske staten. Det finnes absolutt ingen sannhet i bildet som presenteres av Israel som en apartheidstat. Man behøver bare en overfladisk kunnskap om Israel for å avsløre dette.

Videre er også CatC konferansens teologiske forkastelse av jødenes kall og deres oppfordring til boikott av Israel svært problematisk. Ved å bruke kontrollpostene som et kamprop mot Israel og be kristne over hele verden om å slutte seg til dem, sprer de anti-israelsk aktivisme blant kristne brødre – og dette basert på en fullstendig selektiv presentasjon av situasjonen. Kontrollpostene og sikkerhetsgjerdet er til for å redde liv, og gjør det kanskje på daglig basis. Det fantes intet gjerde (5% er mur) før 131 israelere ble drept i løpet av en måned, i mars 2002.

Kontrollpostene eksisterer fordi terrorisme eksisterer. Derfor bør klagene fra våre kristne brødre i PA vendes mot PA-ledelsen som bygger opp under terroren, ikke mot Israel.

Følgende to setninger bør være nok til å undergrave påstandene om Israel som en apartheid eller undertrykkende stat. 1. Et stort flertall av israelske arabere foretrekker å forbli i Israel i stedet for å flytte til "Palestina" skulle en slik stat etableres. 2. Israel er det eneste landet i Midtøsten hvor den kristne befolkningen øker.

Dette sier ikke alt, men definitivt sier det noe!