Israel er det tryggeste sted for kristne i Midt-Østen.

Fra Ordetogisrael.no/
15. marts 2012.

Israel har ofte fått skylden i vestlige media for at de kristne forsvinner fra de arabiske områder. Dette er en forvrengning av sannheten, sier historikeren og Israels nåværende ambassadør i USA, Michael Oren.

Det har de senere årene skjedd en kraftige nedgang i antall kristne som bor i selvstyremyndighetenes kontrollerte områder. Israel har fått skylden for dette, noe som ikke stemmer med virkeligheten. Israels nåværende ambassadør i USA, Michael Oren, forteller derimot at Israel er det sikreste sted i Midt-Østen for de kristne.

"På samme måten som over 800.000 jøder har blitt utvist fra arabiske land de har bodd i århundrer og reist til Israel, har mange kristne i arabiske land blitt tvunget bort fra arabiske områder," skriver ambassadør Oren i Wall Street Journal. "I Egypt flyktet over 200.000 kristne koptere fra hjemmene sine ifor etter forfølgelse og massakrer av muslimske ekstremistgrupper. De egyptiske myndigheter gjorde svært lite for å beskytte dem. Siden 2003 har 70 irakiske kirker blitt brent ned og over 1.000 kristne har blitt drept i Bagdad alene. Halvparten av de krsitne i Irak har måttet flykte fra landet. I Iran er det forbundet med dødsstraff å konvertere til kristendommen," forteller Oren videre.

Det kommer også frem i artikkelen i Wall Street Journal at siden Hamas overtok styret i Gaza i 2007, har over halvparten av de kristne flyktet ut av Gaza. Da Israel overlot Betlehemsomdrådet til Yasser Arafat og PLO i 1995 var den kristne befolkningen der på ca. 20 %, men idag er den redusert til 5 %. "Intet av dette kan skyldes Israel, fordi siden opprettelsen av staten Israel i 1948, har den kristne befolkningen i Israel blitt tidoblet. De kristne deltar idag i alle aspekter av det israelske samfunnet. Derimot er det den islamske trusselen som hele tiden har drevet de kristne bort fra de muslimske arabiske områder," sier ambasssadør Oren.

"Som en ikke-jødisk troende av Jesus som bor i Israel, vil jeg fullt ut støtte Oren i alt det han sier i sin artikkel. Israel er idag en trygg havn for de kristne. Vi er fullt ut akseptert og respektert av de israelske myndigheter," sier en kristenleder til avisen