Obama baner veg for endetidsreligionen.

Ivarskrivar.com/
6. februar 2012.

Presidenten i USA hevdar å vœre kristen og samanliknar kristendomen med Islam, Jødedom og Hinduisme. 

Her er utdrag av Obama si tale på bønnefrukosten i Det Kvite Hus, 2 februar 2012.  Tala er oversett til norsk, og publisert i den kristne dagsavisa Dagen.

"Jeg fant Kristus da jeg engang søkte Ham, for mange år siden, og har hatt så mange svakheter som er blitt overvunnet ved Gud’s enkle nåde”.

“Jeg våkner hver morgen og ber en kort bønn, og så tar jeg litt tid til skriftslesing og andakt”.

"Jeg ønsker at bedrifter ikke diskriminerer dem som allerede er syke, eller sørge for at skruppelløse utlånere ikke utnytter de mest sårbare iblant oss, gjør jeg dette fordi jeg opprikitg tror at dette vil bedre økonomien for alle”.

“Men jeg gjør det også fordi jeg vet at mange medmennesker i vårt land har blitt skadet og urettferdig behandlet de siste årene. Og jeg tror på Gud’s bud om å elske din neste som deg selv”.  Jeg vet at en versjon av denne gyldne regel finnes i hver eneste stort religion og trosretning fra Hinduisme til Islam, Jødedom og Platons skrifter”.

“Men for meg som kristen samenfaller det også med Jesu undervisning om at “av den som er blitt gitt mye skal det også kreves mye”. Dette gjenspeiler den Islamske troen på at den som har blitt velsignet skylder å bruke denne velsignelsen til å hjelpe andre, eller den Jødiske doktrinen om moderasjon og omtanke for andre.


Kjelde: Avisa Dagen:

Kommentar:
President Obama støttar den politiske kristendomen, og fiskar slik etter støttespelarar blant kristne. Det som kjennerteiknar denne religionen, er fokus på “sosial rettferd”. Her kan det oppstå ekumenisk samarbeid, der alt anna enn sanninga om Jesus dannar grunnlag for semje i endetida.

Den Bibelske kristendomen handlar først og fremst om korset og blodet. “Sosial rettferd” i dette livet er det slett ikkje alle som får oppleve. Men det evige livet kan ingen ta frå dei Jesus-truande av alle sosiale lag. Du kan oppleve å få sosial rettferd, men tape sjela di som ufrelst.

Evangeliet handlar om at alle menneske er fortapt, og fortener å bli sent til Helvete. Alle menneske. Utan unntak.

Berre dei som bekjenner at Jesus er einaste vegen til Gud, er ein sann kristen. Jesus er evig Gud. Slik som Faderen og Den Heilage ånd.  Evangeliet er rein blasfemi for Muslimar.  Både Jødar og Muslimar nektar å opphøye Jesus som Gud og Messias. Hinduane er slett ikkje samd i at det finnes ein Gud, Israel’s Gud. Ein Hindu vil hevde at det finnes millionar av gudar.

Sanninga om Obama er at han går i anti-krist si ånd. Han markandsfører endetidsreligionen. Den vil ha med ein “Jesus” som kan vœra kva som helst, berre ikkje Jesus slik Han framstår i profetordet og evangeliet.

Skriven av Ivar Fjeld