Mellanöstern och freden.

Fra Truereformation.net/
11. december 2011.
Av Elvor Ohlin.

Propaganda
Newt Gingrich: ” Kom ihåg en sak, det har aldrig funnits Palestinier i en stat förut. Palestinierna har bara varit en del av det Ottomanska riket…” >>

Den amerikanske presidentkandidaten Newt Gingrich  väckte stor uppmärksamhet med sitt uttalande om att det aldrig har funnits en palestinsk stat. Det är märkligt att sanningen kan vara så chockerande för vissa. Är det som citatet säger: En lögn som upprepas tusen gånger blir en sanning?

Nej, det stämmer naturligtvis inte. Lögnen är fortfarande en LÖGN. Men människor luras att tro att den är sann. Förklaringen är propaganda. Det är en propaganda som har pågått i många år, där sanningen förtigs och censureras bort till förmån för lögnen. När sanningen avslöjas, blir reaktionen häftig.

Gingrich viker inte om palestinierna, läser vi idag, 11 dec 2011 (Sv) >> .

Hamas har rötter i nazismen
Hamas är en terrororganisation som ibland kallas en “befrielseorganisation”. Det är god tid att påminna om sanningen och avslöja lögnen.

Dagens verklighet vad gäller Mellanöstern är fortsättningen på en allians mellan nazismen och islam, skriver sajten Fred i Mellanöstern >>.

“Muslimska Brödraskapet har sina rötter i nazismen, vilket svenska opinionsbildare noga döljer för den svenska opinionen. Varken Mattias Gardell, Jan Hjärpe eller Ulf Carmesund pratar om detta. Må det vara journalister eller politiker, ingen av dem skulle ens antyda att det går en rak linje från nazismen till Muslimska Brödraskapet och vidare till Hamas, Hitzballah och andra organisationer, för att inte nämna politiska partier Baath i Irak, Syrien och andra länder”.

Här kan man jämföra den engelska >> med den svenska >> versionen om Muslimska Brödraskapet på Wikipedia. I den svenska versionen har informationen om att mannen som grundade Muslimska Brödraskapet var en stor beundrare av Adolf Hitler, censurerats bort(!). Hur många känner till att MB har översatt Hitlers “Mein Kampf” till “Min Jihad”?

Islam och nazism är i högsta grad ett aktuellt ämne
“Grundpelaren i denna övertygelse är synen på Israel som en stark part, medan Palestinierna utgör den svagare parten i konflikten.

Man förnekar det enkla faktum, att Israel befinner sig i krig, ett påtvingat försvarskrig. Ett krig som är av existentiell natur, där inga andra motiv finns, än önskan att överleva. Den bild som har blivit inpräntad av e framgångsrik propaganda som utmålar Israel som en part stridande mot civilbefolkningen”.

“Att dessa två är allierade med vänsterns synsätt är en av de mest märkliga politiska företeelserna. Här i Sverige har vi den ökände Ahmed Rami, vars Radio Islam idag drivs för islamistiska pengar, från servrar placerade i USA. Radio Islam sprider inte bara antisemitisk och antisionistisk propaganda. Den använder terminologi som är lånad direkt från nazisternas språk“.

Hamas program
Svensk Israel-information kan man läsa ett urval från Hamas program >> . Hela programmet (Eng) >>  Här ett exempel:

Artikel 7
…Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

Förklädd nazism måste avslöjas. Så länge lögner tas för sanning, fortsätter hat och ondska att frodas. Lögner kommer aldrig att leda till något gott.

Vårt budskap är det som vi sjunger i sången Namnet Jesus – “Han som är vägen och sanningen och livet” (vers 2):

Namnet Jesus, skönt det klingar låt det ljuda runt vår jord.
Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr,
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
Namnet Jesus, himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning, inget annat frälsa kan.