Abraham var den første jøde som gjorde Alaiyah.

Fra Ordetogisrael.no/
7. november 2011.

Avsnittet i Bibelen, 1 Mos 12:1 - 17:27, som omhandler at Abraham brøt opp fra Ur i Kaldea og reiste den lange veien til Kanans land - Israel, blir av jødiske rabbinere kalt for "Lech Lecha", hebraisk for: "Gå for deg selv." Altså: Herren oppfordrer ham til å gjøre Aliyah, og han var dermed den første zionistiske jøde.

Jødiske rabbinere tolker nevnte avsnitt i Torahen(GT), at Herren forteller Abraham at det nå er tid for ham å forlate sitt fødeland og "gå for seg selv," til et høyere livsnivå. Dermed ble Abraham den første zionist. Herren sier til Abraham at det er tid for å forlate sitt land, sitt samfunn og sin familie for å begynne på nytt i det landet Herren ville vise ham. "Landet Israel er ditt, reis og innta det og lev på et høyere niva med din hustru. Abraham, gjør Aliya!!" sa Herren til ham.

Abraham visste at han ikke kunne fortsette å leve i et land som manglet moral og en bevissthet om Herren. Karan og den kjente verden forøvrig var faktisk et sted hvor Herren i beste fall var en legende. Tolkningen av Torahen finner vi Midrash. Det vi har skrevet foran er en slik tolkning. Abrahams far, Tarah, forhandlet, solgte og tilba avguder. Når han ikke var hjemme, måtte Abraham ta seg av butikken.

Abraham derimot innså etterhvet at dette var falsk gudsdyrkelse, og han tok en hammer og knuste alle sin fars avguder som skulle selges. Da faren kom tilbake og så at alt var ødelagt, krevde han en forklaring av Abraham. Abraham forklarte sin far at avgudene hadde gått til kamp mot hverandre og ødelagt hverandre. Da sa faren Tarah: "Hvorfor narrer du meg, disse guder har jo ikke mulighet til å bevege seg og er uten forstand?" Da svarte Abraham: "Far, legg merke til hva du svarte meg. Hvorfor tilber og selger du likevel disse livløse bilder?"

I Abrahams sivilisasjon var det ingen som tok Herren seriøst. Bare Abraham i sin generasjon innså at hver soloppgang var en gave fra Herren, og at intet av det som hendte var en tilfeldighet. Derfor innså Abraham at nok var nok, for han trodde at det var en Skaper bak alt. Når han forkynte dette i Ur i Kaldea, ville befolkningen drepe ham, men han ble tilslutt mirakuløst reddet. Hvordan reagerte Herren på at en 75 år gammel mann forkynte for sine omgivelser at det fantes en Skaper?

Herren fortalte Abraham at landet Israel ville bli hans og hans ætt til evig tid. Abraham trodde på Herrens løfte, tok sin hustru og sin nevø og kom etter en lang reise til sitt første stoppested i Israel, nemlig Sikem i hjertet av Samaria, idag feilaktig kalt Vestbredden. Hans første stopp i hans nye land var altså ikke Tel Aviv eller Haifa, men i Judea og Samaria. I pakten han opprettet med Abraham, var det først og fremst disse områder som skulle inkluderes i Løfteslandet for evig tid. Derfor ble opprettelsen av Israel startet med "Lech Lecha" av Herren overfor Abraham for 4.000 år siden og dette løftet er ikke opphørt, men står fast idag! Derfor sier dagens rabbinere: Abraham er jødene i Diasporaens forbillede. Derfor, alle jøder, gjør "Lech lecha" og flytt fra landet du nå oppholder deg til dagens Israel, inkludert Judea og Samaria! Her skal du leve etter Torahens bud, som Herren har gitt det jødiske folk!