Sværere at rejse midler til Zionisme blandt Jøder.

7. november 2011.

Politiske uenigheder påvirker i stigende grad menneskers valg af, hvad deres penge skal gå til.

Det bliver sværere og sværere at overtale bidragydere, især yngre, til at give penge til Israel - dette var den vigtigste konklusion, man kunne drage af en serie "rundbordssamtaler", der blev afholdt her til morgen ved GA i Denver.

"Hvis man er over 50, taler man om Seksdageskrigen, oprettelsen af Israel og redningen af de Etiopiske Jøder, men hvis man er under 50 – har man ingen idé om, hvad vi taler om," sagde en repræsentant for en føderation i et Midtvest-samfund.

Der er en generel bekymring mht. at give til Israel, fordi det er svært at sige, hvad dets behov er i disse dage, sagde en. De yngre donorer forstår ikke, hvorfor vi skal give til Israel, som har sine egne rige mennesker, og som trods alt er beskrevet som havende en af de sundeste økonomier i verden, sagde en anden. Politiske uenigheder, sagde en tredje, påvirker i stigende grad folks valg af, hvad deres penge skal gå til.

Source: Haaretz

Kommentar af Ivar Fjell:
Der er mange grunde til, at Zionismen står på det forkerte ben.

Først og fremmest:
Anti-Zionisme er på fremmarch blandt mennesker, der hævder at være Jødiske. Selv i Israel er der en masse mennesker, der er villige til at ophæve krigssejren fra 1967, og acceptere, at Israel har tabt.

For det andet:
Materialismen og nydelsessygen er ikke meget anderledes i Israel end andre steder i verden. Folk har ikke lyst til at bo i en kibbutz, men vil hellere bruge deres kreditkort i indkøbscentre i og omkring Tel Aviv.

For det tredje:
Det internationale samfund har kriminaliseret Zionismen. For eksempel: Ligesom Iran, tror Norge, at Zionisme er en forbrydelse mod international lov. At give penge til Jødiske bosættere er en kriminel handling, og donorer vil blive straffet af det Norske skattesystem.

For det fjerde:
Bibelen siger, at i de sidste dage vil folk give afkald på deres tro, og i stedet begynde at hade og forråde hinanden. Denne form for udvikling ses både i den kristne verden og blandt Jøder.

I sidste ende kan Jøderne ikke sætte deres lid til Zionismen. Det vil blive Messias, de vil kalde på - ikke de Jødiske organer. Jesus Messias skal komme og gøre en ende på fjender af Sandheden - alle, der har stemplet Israels Gud som en løgner.

Oversat fra: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/11/07/harder-to-raise-funds-for-zionism-among-jews/