Hvordan så Jesus ud? - En Messias-troende Jøde udtaler sig.

Fra Israeltoday.co.il/
31. oktober 2011.
Af Ludwig Schneider.

Når jeg ser på de portrætteringer af Kristus, der er udført i løbet af Kirkens historie, formoder jeg, at de er kærlighedserklæringer, for de præsenterer Herren i en romantiseret, fysisk skønhed. Han er afbildet med kirsebær-røde læber, sarte feminine hud-nuancer og i silkerober, vævet med guld tråd.

Men hvordan så Messias egentlig ud? I dag er der ingen, der ved det, for de ældste portrætteringer af Kristus er fra 375 e.Kr., og de er således ikke øjenvidneberetninger.

Selvom Han er Guds Søn, tyder evangelierne på en mere rustik skikkelse hos Yeshua (Jesus) i overensstemmelse med Hans revolutionerende stil, da han væltede vekselerernes borde i Templets forgård. Hans disciple fulgte en radikal leder, der sagde, at Han ikke var kommet for at bringe fred, men sværd (Matt 10:34). De var Zeloter og Tordensønner (Mark 3:17), og Peter var også kendt som Jonas' søn (Matt 16:17) - en rebel, der rakte ud efter sit sværd, da Jesus blev arresteret.

Det passer også ind i billedet af en revolutionær, at Jesus tillod Johannes at døbe sig - den mand, der, klædt i kamelerhår, opfordrede folk til at omvende sig, og offentligt fordømte den berygtede kong Herodes Antipas’gerninger, hvilket kostede ham hovedet. Jesus fordømte også Herodes som en ræv, (Luk. 13:32) og advarede folk mod deres tilbøjelighed til materialisme, da man ikke kan tjene både Gud og Mammon (Matt 6:24). Han stiller endog et ultimatum, nemlig at for at følge Ham må vi - om nødvendigt - hade far og mor (Lukas 14:26).

Jesus bragte alt andet end et blødt og behageligt evangelium. Han var kun blid og mild, da Han trådte til for de udstødte og helbredte de syge; i alle andre situationer var Han en ildsjæl.

Romerne tolererede prostitution og narkotika, men ikke kritik af staten. Men ligesom Elias, talte Jesus imod statens uretfærdigheder og religiøse etablissement. Jesus var vidende om omkostningerne i det turbulente Jerusalem; Han vidste, at Pontius Pilatus havde dømt tusindvis af Jøder til korsfæstelse.

Jesus var og er alt andet end en blød, patetisk Frelser, for en dag vil Han "regere folkene med jernscepter" (Åb 2:27).

Det smukke billede af Jesus, som vi bærer i vore hjerter, er simpelthen et tegn på vor kærlighed til Ham. Men han passer bedre med Haganah (den før-statslige Jødiske hær i Palæstina) end med Vatikanet.