"Hvorfor støtter de evangeliske kristne så sterkt Israel?"

Fra Ordetogisrael.no/
30. oktober 2011.


En 59 år gammel jøde i Texas har offentlig gått ut til Your Jewish News og stilt spørsmålet: "Hvorfor er mine evangeliske kristne venner så sterke støtter av Israel, og hvorfor viser de slik kjærlighet og hengivenhet til meg og alle sine jødiske venner? Hvilken hensikt har de med dette?" Han har et svar på sine spørsmål.

En 59 år gammel jøde i Texas har offentlig gått ut til Your Jewish News og stilt spørsmålet: "Hvorfor er mine evangeliske kristne venner så sterke støtter av Israel, og hvorfor viser de slik kjærlighet og hengivenhet til meg og alle sine jødiske venner? Hvilken hensikt har de med dette?" Han har et svar på sine spørsmål.

"I løpet av min barndom og ungdom har jeg fått hundrevis av venner blant de evangeliske kristne som bor rundt meg, og som jeg går sammen med på skolen. Jeg har stilt meg det spørsmålet hele tiden. Alle mine kristne venner støtter uforbeholdent Israel. Hva er deres "skjulte agenda"? Prøver de ved dette å omvende oss jøder til kristendommen? Vil de få oss til å tro på endetidens budskap om at Jesus kommer igjen for annen gang?"

"Min erfaring idag er at min kristne venner støtter Israel fordi de tror på Bibelen. De har ingen "skjult aganda." De prøver ikke å omvende oss jøder. Deres kjærlighet og omsorg for meg og alle sine jødiske venner har ingenting med med endetiden å gjøre."

"For nesten 40 år siden, da jeg som 19 år gammel student begynte å jobbe i det jødiske samfunnet på mitt hjemstad, kunne jeg aldri forestille meg at de kristne ville støtte Israel med den samme lidenskap som jeg gjorde. Da jeg var tenåring, ville jeg aldri forestilt meg at de kristne skulle holde kristne arrangementer til ære og støtte for Israel, reise på pilegrimsreiser til Israel og fortelle at de var "kristne zionister." Men så kom det til et punkt i mitt liv som jøde, at jeg ble fullstendig klar over at det de fortalte meg, at de elsket Israel og det jødiske folk, var fordi Bibelen fortalte dem følgende hemmelighet:

"Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
og den som forbanner deg vil jeg forbanne;
og alle folk på jorden
vil bli velsignet gjennom deg."


"Mine kristne venner hadde altså ingen "skjult aganda." De fleste respekterte min tro som jøde og prøvde ikke å konvertere meg; og om de hadde forsøkt, så hadde det vært mislykket."

"Jeg er ikke naiv. Jeg vet at det er mange skeptikere i og utenfor det jødiske samfunnet. Jeg vet at noen jøder er imot at vi omfavner kristne venner, som sier at de støtter Israel og er kristne zionister. Mange kristne mener jo at fordi jødene forkastet Jesus og korsfestet ham, så er Israel erstattet av de kristne som "Guds folk". Men det er en ting vi kristne og jødiske zionister er enige om: Israel er en suveren og demokratisk jødisk stat med en 65 årig moderne historie som venn og alliert av USA."

"Det er sikkert de i det jødiske samfunnet som ikke liker kristne sionister, og jeg respekterer også deres synspunkter. Men jeg personlig tror at de kristne støtter Israel på grunn av sin tillit til vår felles Bibel, samt at de elsker det jødiske folk fordi Israel er sentral i jødedommen og jødedommen er sentral i Israel. Derfor takker jeg alle mine kristne venner for deres støtte til Israel og det jødiske folk. Jeg setter meget stor pris på og beundrer deres tro og lidenskap og deres kjærlighet til Israel og det jødiske folk."