Vatikanet bygger sterke relasjoner med Irans leder Ahmadinejad.

Fra Ordetogisrael.no/
31. oktober 2011.

På den første dagen av Durban II konferansen i 2009, da den iranske presidenten i sin tale gikk til kraftige angrep på Israel, forlot mange statsoverhoder salen. Vatikanet og Norges utenriksminister var derimot tilstede under hele hans tale.

Den italienske journalisten Giulio Meotti i den italienske avisen Il Foglio skriver også en ukentlig spalte i IsraelNationalNews. Han er forfatter av boken "A New Shoah(Holocaust)." Her skriver han om sin forskning av Israels terroroffere, utgitt av forlaget Encounter. Han har også skrevet for Wall Street Journal.

"Den Hellige Stols" tilnærming til Irans president Ahmadinejad og det iranske presteskapet begynte åpenbart ved Durban II konferansen i 2009, hvor den iranske president hånte den zionistiske stat som fullstendig rasistisk og sa at Holocaust var "en tvetydig og tvilsom historisk påstand." Under presidentens tale forlot alle de europeiske statsoverhoder salen, men Vatikanets representant og den norske utenriksminister ble tilbake.

Nylig sendte den maronittiske patriark Beshara Rai, leder av Libanons katolske kirke, sin utsending Pater Abdo Abou Kassem, til Teheran for å delta på en konferanse til støtte for den palestinske intifadaen og et "zionistfri Midt-Østen". På konferansen deltok også Hizbollahs ideologiske leder Mohammad Raad samt Hamasleder Khaled Meshaal.

Et par dager før dette besøkte en delegasjon av geistlige medlemmer av Irans islamske konsultative forsamling i Vatikanet i Roma, og møtte der katolske tjenestemenn til samtale. "Vi holdt samtaler med Vatikanets kulturminister om forholdene og det folkelige opprøret i regionen. og Vatikanets statsråd sa at folkeoppstanden er inspirert av den islamske revolusjon i Iran", uttalte et medlem av Irans revolusjonære råd, Hojjatoleslam Hossein Ebrahimi. Den iranske delegasjonen betalte besøket til den katolske delegasjonen samt flere akademiske og vitenskapelige sentre i Vatikanet.

I juni iår reiste Vatikanets avdøde erkebiskop Edmond Farhat, som er offisiell representant for Vatikanet politikk, til Teheran for å delta på et "International Conference on Global Campaign Against Terrorism". Han ønsket velkommen en oppfordring til å iverksette et samarbeid mellom Iran og Vatikanet med hensyn til kampen mot terrorisme. Den nye katolske apostoliske nuntius til Teheran, erkebiskop Jean-Paul Göbel, beskrev president Ahmadinejad som "en positiv kraft for rettferdighet og fred i verden."

Representanter fra Vatikanet møtte med muslimske ledere fra hele verden i Teheran til en tredagers interreligiøs dialog. De katolske og muslimske ledere annonserte der et samarbeid "for deres felles beste". De lovet å arbeide sammen for å møte de store utfordringer som lå foran dem, samt fremme moralske verdier, rettferdighet og fred og beskytte familiene, miljø og naturressurser". En av de katolske ledere priste Irans "and av vennlighet" og spesielt den "vennlige iranske president Ahmadinejad," til tross for påstanden fra Open Doors rapport det året, at Iran var den nest verste forfølger av de kristne i verden. Den katolske delegasjonen besøkte også byen Oom i Iran, som er et sjiamuslimsk åndelig senter.

Irans president Ahmadinejad sendte nylig en iransk delegasjon på høyt nivå til Roma, ledet av Mahdi Mostafavi som er president i den islamske kultur- og relasjonsorganisasjon i Teheran. En iransk delegasjon og en autoritativ delegasjon fra Vatikanet avholdt nylig et lukket møte i Roma med temaet "tro og fornuft i kristendommen og islam." Pave Benedikt XVI avsluttet dette møtet.

Hvordan skal de frie nasjoner i verden tolke pavekirkens samarbeid med terrorstaten Iran og dens president Ahmainejad?