Avisa Dagen markandsfører endetidsreligionen.

Fra Ivarskrivar.com/
29. september 2011.

“Muslim og Jesus-etterfølger samtidig”
Dette er tittelen i ein artikkel i avisa Dagen.
Her er noko av innhaldet:
 Det er konklusjonen i et av sommernumrene av tidsskriftet Mission Frontiers som gis ut av US Center for World Mission. Magasinet er kjent for å være tidlig ute med å melde nye trender i verdens misjonsarbeid. I sommer stod de såkalte Jesus-bevegelsene innen islam, buddhismen, jødedommen og hinduismen i fokus. I det 32 sider store bladet deler representanter fra alle de store verdensreligionene sine vitnesbyrd om hvordan de er kommet til tro på Jesus. De forteller også hvordan de fortsetter å leve som ledere og menigmenn i sine egne kulturer. Slik ønsker de å nå ut med de gode nyhetene om Jesus i sitt eget samfunn.
– Et helt konkret bønnesvar førte til at jeg begynte å lese med stor iver i Det nye testamentet. Da oppdaget jeg at Jesus aldri snakket om kristendommen som en religion, men bare om at vi skulle følge ham. På grunn av min utdannelse har jeg en god posisjon i samfunnet. Derfor er det mange som lytter til meg. Jeg forklarer dem at jeg ikke ønsker å omvende dem til kristendommen, men til Jesus. Jeg forteller også at de kan fortsette å leve ut sin tro på Jesus i det hinduistiske samfunnet, forteller K. Venkatesh som bor i India. Han ble introdusert til Jesus mens han studerte i USA.
Kjelde: Dagen.

Min kommentar:
Etter at Dagen slo seg saman med Trosbevegelsen sitt talerør i Norge, har avisa gradvis utvikla seg til å bli heilt umusikalsk.

Avisa publiserer anti-Zionistiske artiklar frå NTB, og driv som mikrofon-stativ for Paven i Roma. Dette er kanskje ikkje så rart. Avisa har ein redaktør som starta i Trosbevegelsen, som ein av Ulf Ekman sine støttespelarar.  Redaktøren er ein av dei få som har klart å melde seg ut av Pinsebevegelen og inn i den norske statskyrkja.

Det kjem ikkje godt leiarskap ut av slikt.

Artikkelen om Buddistar som føl Jesus, er eit klassisk døme for den åndelege forvirringa som no finn stad i religiøse miljø i “kyrkjer” av ulike slag.
Johannes 10:7-8
Å skrive ukritisk om at Buddhistar kan følje Jesus frå Nazareth er ei frukt av erstatningsteologi. Buddah er ein falsk profet, og ein røvar.

Kva er bakgrunnen for eit slikt religionssyn?

Når dei Judaistiske røtene til Jesus er ute av fokus i kristendomen, oppstår ein falsk religion.  Jesus åtvarar oss  mot alle Jesus-kopiane som vil kome i dei siste tider.

“Jesus” som godtar Buddah er ein slik Messias-kopi. Han er ein falsk frelsar, som framfører eit bodskap frå djevelen sjølv.

Denne “New Age Jesus” er velkjend for alle som har vitna i New Age miljø. Det som kjenneteiknar dette miljøet er at dei ynskjer å sitje på begge sider av bordet samstundes.  Dei ynskjer ikkje å ta eit oppgjer med Buddismen, og vende om.  Dei vil framstille delar av Buddah si lœre som sunn og sann, og slå den saman med den delen av evengeliet som passar inn i Buddistisk tankegods.

Buddistiske elevar av “Jesus” forkynner ein Messias som aksepterer åndeleg horeri.

Jesus frå Nazareth var Jøde, er Jøde og vil for alltid vœre ein Jøde. “Jesus-kopiane” har ein ting til felles. Dei er lovlause, eller har laga nye lover som ikkje finnes i Bibelen. Ordet er satt til side for menneskebud.

Slike falske studentar av Jesus bryt fulstending med lova til Bibelen’s Gud. Trua omkring Jesus-kopiane heng i lause lufta.

Skriven av Ivar Fjeld