Den sidste falske Messias vil blive ven med Israel og det Jødiske folk.

September 2011.

Verdens ledere kalder sig "venner af ​​Israel». Den sidste anti-Krist vil blive stemplet som den største af dem alle.

FN, EU, USA og Italien. Alle sender deres ledere til Israel og giver den Israelske regering hånden. Hundreder tusinder Katolikker er pilgrimme i Jerusalem hvert år.

Men har de alle Israels bedste interesser i tankerne?

Hvad er det ved denne lille Jødiske stat, der tiltrækker sig så megen opmærksomhed?

Bibelen forklarer, at byen Jerusalem vil være skueplads for kampen mellem den sidste anti-Messias og den tilbagevendte sande Messias. Den falske må komme før den sande. End ikke op med at tilbede den førstes ankomst. Han vil komme til Davidsbyen og sætte sig på tronen i Gud’s tempel.

Daniel 11:36-38:
Kongen, som ophøjer sig selv
”Kongen gør, hvad han finder for godt; han ophøjer sig og gør sig stor over for enhver gud. Og mod gudernes Gud udtaler han de forunderligste ting. Han har lykken med sig, indtil vreden er forbi; for hvad der er besluttet, vil ske. Sine fædres guder giver han ikke agt på, ej heller kvindernes yndlingsgud eller nogen gud overhovedet; men han gør sig stor over for dem alle.”

Mange mennesker spekulerer over, hvem denne mand vil blive. Hvorfor vil han være velkommen i Jerusalem? Hvem han er, kan bedst forklares med, hvad han vil gøre. Han vil komme som den ultimative "ven af Israel.” Han vil bringe "fred" i Mellemøsten.

"Tegn og Under Bevægelsen» i «kristenheden» vil falde fladt ned for denne sidste kraftfulde anti-Messias. Mange kirker byder nu enhver form for vildledende ånder velkommen i deres menigheder. De annoncerer endda med "Mirakel festivaler». Hvem ønsker at lytte til Bibelens og endetidens advarsler om falske mirakelmagere?

Også mange Jøder vil lade sig narre af denne sidste bedrager. Det Jødiske folk har altid gjort alt, hvad de kunne, for at få fred. Når krigen er truende, og ødelæggelsen af Israel synes at være uundgåelig, vil det Jødiske folk lytte til Lovløshedens Menneske.

Når globale ledere hævder, at "Verdensfreden" er på spil, vil det Jødiske folk blive tvunget til at se igennem fingre med, at den falske Messias vil præsentere en gud, der var ukendt for deres forfædre. Den politisk korrekte melodi i Jerusalem vil blive "Se på miraklerne. Lad os få fred, fred nu for enhver pris».

Den sidste falske anti-Messias vil blive tilbedt som Gud af hundreder millioner mennesker over hele kloden. I hundredtusindvis vil de komme til Israel, til byen Jerusalem for at tilbede ham.

Få mennesker vil lytte til advarslerne fra de sande Messiansk-troende. Hvem har tålmodighed til at vente på, at Messias skal vende tilbage i Himlens skyer? Kritiske røster vil blive stemplet som fjender af Gud, en anstødssten, som skal fjernes, en trussel mod fred og velstand.

2 Thess 2:3:
”Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn”

Hvilken slags frafald er dette? Der har aldrig været en ”Én verdens Religion” siden Babelstårnets tid. Der har aldrig været en religion, der søgte enhed mellem alle religioner, en "Gud", der accepterede alle former for afguder og religiøs ragelse.

Bør den sande Messias ikke være en mand af "fred", der udfører mægtige tegn og undere?

Jo absolut. Men lær af episoderne omkring Farao, da han stod overfor Moses. Hvis Hebræerne havde valgt fred, ville de aldrig have fulgt Abrahams, Isaks og Jakobs Gud ud af Egypten. I Sinai-ørkenen ville mange af dem i rent oprør og vantro vende tilbage til "freden" og slaveriet i Egypten.

Glem aldrig, at både Guds magt og mørkets okkulte kræfter var i funktion lige foran den gamle Egyptiske leder. Jesus advarer os om, at Satan gennem de sidste Jesus-kopier vil få magt til at udføre mirakler, tegn og undere.

Matt 24:24:
”…for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.”

Gør dig klar til en hård tid inden Bortrykkelsen. Men i Jesus vil vi sejre til slut.

Matt 24:22:
Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.”

Daniel 12:1:
Endetiden
”På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen.”

Oversat fra: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/09/25/bible-studies-the-last-false-messiah-will-befriend-israel-and-the-jewish-people/#comments