Falsk kristendom fremmes i Rom.


Efes 2: 8-10: ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

Frelsen i den Jødiske Messias handler om barmhjertighed og nåde - for både Jøder og hedninger. Frelse kan under ingen omstændigheder opnås ved gerninger. En mand, der forstår dette, og er født på ny, vil modtage den gratis gave ved Helligånden. Ånden vil aldrig holde op med at gøre gode gerninger ved den mand - gerninger, som Gud på forhånd har beredt for ham. Gud har forberedt dem. Jeg har ikke forberedt noget. Men mange selvretfærdige mennesker forbereder selv en masse gode gerninger, i et forsøg på at opnå, fortjene, oparbejde eller vinde frelse.

Da Paulus levede på Jorden, eksisterede evangeliet om tro og gerninger ikke. Hvis han havde hørt, at nogle folk fremmede den Romerske version af "kristendom" med alle dets menneskeskabte love, ville han hurtigt have lagt til: Evangeliet om Jesus handler om at leve af tro alene.

Martin Luther var en Romersk præst, der forsøgte at leve op til standarden for evangeliet om frelse ved tro og gerninger. Mennesker blev formanet til at tro på Kirken for at blive frelst, og ved bod (gode gerninger for Kirken) ville Gud (måske) frelse dem. Luther så al den korruption, som dette falske evangelium førte folk ind i, og tog et fast standpunkt imod dette bedrag. Luther sagde: Frelsen handler om barmhjertighed og nåde - en gratis gave, der ikke skal opnås ved menneske-gerninger. Mennesket skal leve af tro på den Jødiske Messias alene, og komme til at forstå, hvad Han elsker (og hader) gennem Skriften alene, samt bevare Jesu blod alene, som den retfærdigheds-grund, hvorved et menneske skal blive frelst.

Rom forsøgte at dræbe denne mand, og henrettede dem, der ønskede at leve i tro. Men de nægtede alle at overgive sig til et falsk evangelium, gjort af fordærvede mænd, der forsøgte (og forsøger) at opbygge deres eget jordiske rige.

I dag er Rom langt borte fra sandheden, udtrykt ved den nu afdøde pave, der fremmede et universelt gernings-evangelium, som inkluderer andre trosretninger i Guds frelsesplan. Det er Satanisk. Logikken er, at hvis du er et godt menneske, skal du blive frelst.

Du er nødt til at beslutte dig. Ønsker du at stå sammen med dette falske, fordærvede og frafaldne religiøse system?

Jeg vil ikke. Jeg vil sige folk sandheden. Og selv om de forsøger at stoppe mig eller dræbe mig, vil jeg sætte min lid til troen på Kristus - den Jødiske Messias - alene.