Israel har allerede regeret ved floden Eufrat.

[Klik på kortet for at se det i større format]

29. maj 2011.

Vil den zionistiske stat, Israel, indtage kongeriget Jordan til opfyldelse af de Bibelske profetier?

Der er ingen tvivl om, at Israels 12 stammer blev lovet et land fra Middelhavet til floden Eufrat.

1 Mos 15:18:
”Den dag sluttede Herren pagt med Abram. Han sagde: ”Jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod, Eufratfloden.”

Der er også bibelsk belæg for, at Rubens stammes herredømme nåede til Eufrat-floden.

1 Krøn 5:7-9:
”Hans brødre, slægt for slægt, registreret i deres slægtsbøger, var: Je'iel, der var overhoved, Zekarja og Bela, søn af Azaz, søn af Shema, søn af Joel. De boede i Aro'er og helt til Nebo og Ba'al-Meon. I øst boede de i retning af ørkenen, som strækker sig fra Eufratfloden; de havde nemlig store hjorde i Gilead.”

Landet, der ligger tæt på Eufrat-floden, blev stort set givet til Gad og Ruben. Dan kæmpede for at holde på sin jord.

Josva 19:47:
(”Men danitternes område blev for trangt for dem. Derfor drog de op og angreb Leshem, indtog den og slog den med sværd; de tog den i besiddelse og bosatte sig i den, og de gav Leshem navnet Dan efter deres stamfader Dan.”)

Dommer 18:1:
(Danstammens udvandring til Lajish)
”På den tid var der ingen konge i Israel. På den tid søgte danitternes stamme sig en arvelod, hvor de kunne bo. For hidtil var der ikke tilfaldet dem noget land som arvelod blandt Israels stammer.”

Men når vi når tidspunktet for kong David regering, var det Jødiske hjemland etableret og godt kortlagt. Bibelen siger, at David havde 1,1 millioner soldater, der beskyttede det Jødiske hjemland fra Dan til Be'ersjeba.

1 Sam 3:20:
”Og hele Israel fra Dan til Be'ersheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for HERREN.”

2 Sam 3:10:
"Jeg skal tage kongedømmet fra Sauls hus og rejse Davids trone over Israel og Juda fra Dan til Be'ersheba.”

1 Konge 5:5:
”Så længe Salomo levede, boede Juda og Israel trygt, enhver under sin vinstok og sit figentræ, fra Dan til Be'ersheba.”

1 Krønikebog 21:2:
”David sagde til Joab og til folkets stormænd: »Gå ud og tæl israelitterne fra Be'ersheba til Dan, og giv mig melding, så jeg ved, hvor mange der er.«

1 Krønikebog 21:4-5:
”Men Joab måtte bøje sig for kongen, og han forlod ham og drog omkring i hele Israel. Da han var kommet tilbage til Jerusalem, meddelte han David det tal, mønstringen havde givet: I hele Israel var der 1.100.000 våbenføre mænd, i Juda 470.000.”

Der var også et Jødisk Kongerige, der regerede i det Bibelske forjættede land i de stille år i Bibelen, lige før Jesus Messias gik på Jorden. En af herskerne var en Jødisk dronning, Salome Alexandra af Jerusalem.

Hun var fra det Jødiske Hasmonæiske dynasti, der regerede i Jerusalem fra Be'ersjeba til Dan i årene 139 f.Kr. til 67 f.Kr..

Tag et kig på kortet (under), og se, at hendes regering dækker alle de områder, der blev lovet Jakobs Sønner.

Den Jødiske Parther, Kong Antigonos, regerede i Jerusalem i år 40 f.Kr. fra sin base ved floden Eufrat. Hans herredømme over Jerusalem varede tre år.

Forskellen mellem den Bibelske regering for 2100 år siden og i dag, er mængden af Jøder, der lever øst for Israel. Under Parther kongedømmerne var landet mellem Jerusalem og Eufrat fuldt af Jøder, som ikke var vendt tilbage fra eksil i Babylon.

Ofte var det Jødiske konger eller proselytter fra Jødedommen, der regerede i de Parthiske Kongedømmer. En af dem var Adiabene’s Jødiske rige, en by i det vestlige Irak.

De hellige tre Konger, der kom for at besøge Jesusbarnet, var sandsynligvis Jødiske konger fra Parthia. Jøder fra Parthia blev også frelst på pinsedagen.

Jøderne øst for Israel forlod Jødedommen for mere end 1000 år siden for at følge profeten Muhammed’s lære. Der er ingen objektiv grund til, at Israels Gud ville bryde sig om, at Jøderne skulle styre dette fjendtlige land i dag. Men der var objektive Bibelske grunde til at bringe Jøderne hjem til Zion’s bjerg og Jerusalem. Simpelthen for at lade dem forberede Hans Søn, Jesus af Nazareth’s andet komme..

Skrevet af Ivar