Messias vil forandre og frelse jøderne.

Genoprettelsen af det jødiske folk på Israel’s bjerge er et spørgsmål om herliggørelse af Guds eget navn.

Bibelens Gud (Faderen, Sønnen og Helligånden) erklærer fortsat, hvad Han vil gøre med Israel for sit store navns skyld. Der er oplistet mindst 14 højtidelige løfter i Ezekiel 36,24-36:

1. Jeg vil tage jer ud fra nationerne.
2. Jeg vil samle jer fra alle landene.
3. Jeg vil bringe jer tilbage til jeres egen jord.
4. Jeg vil stænke rent vand på jer, og I vil blive rene.
5. Jeg vil rense jer fra alle jeres urenheder og alle jeres afguder.
6. Jeg vil give jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre.
7. Jeg vil fjerne jeres hjerte af sten og give jer et hjerte af kød.
8. Jeg vil give min ånd i jeres indre, så I følger mine lovbud.
9. Jeg vil være jeres Gud.
10. Jeg vil frelse jer fra alle jeres urenheder.
11. Jeg vil kalde på kornet og gøre det rigeligt.
12. Jeg vil øge frugten på træerne og afgrøderne på marken.
13. Jeg vil genbosætte jeres byer, og ruinerne vil blive genopbygget ... ligesom Edens Have.
14. Jeg HERREN har talt, og jeg vil gøre det.

Gud slutter med at sige, at Han vil gøre alt dette som svar på bøn!

”Dette siger Gud Herren: Endnu ét vil jeg gøre for Israels hus på deres bøn: Jeg vil gøre menneskene talrige som en fårehjord” (Ez 36:37)

Genoprettelsen af Israel er kun begyndt. Meget mere er i vente, som svar på bøn!

Source: Watchman International

Offentliggjort første gang 2010/4/27.