Taler i Knesset: "USA betragter ikke længere Israel som et aktiv"

24. november 2010.

"Det er blevet klart, at Washington ikke længere ser sine forbindelser med den jødiske stat som et strategisk aktiv".

Disse er ordene fra Knesset taleren, Reuven Rivlin. Han sagde dette i et interview med The Jerusalem Post.

Rivlin understregede, at det måske er for tidligt at kalde Obama administrationen fjendtlige mod Israel.

"Der er helt sikkert en ny amerikansk opfattelse, som ikke betragter Israel som et strategisk aktiv i Mellemøsten for både USA og den frie verden," sagde Rivlin. "Det er en udvikling, som selv vi veteran-politikere ser som noget nyt."

Hvad der måske er værre, så mener Rivlin, at den amerikanske regering ikke længere betragter sig selv som havende et moralsk ansvar over for Israel.

"I dag befinder vi os over for en amerikansk administration, der ikke ser det moralske ansvar for Israels eksistens som et grundlæggende referencepunkt," udtalte Rivlin. "[US] støtter afgjort den zionistiske idé, den idé, at jøderne i Israel lever her, men det føler ikke noget moralsk ansvar for Israels eksistens."

Rivlin’s bemærkninger giver et godt reference-punkt for, hvordan gennemsnits-israelerne ser på den voksende spænding mellem Jerusalem og Washington. Spændingen næres af en blomstrende bevægelse i USA, der udmaler Israel som et passiv, både etisk og politisk.

Denne bevægelse har endda fundet støtte blandt mange yngre evangelikale - kristne, som er blevet fanget i forskellige former for "palæstinensisk befrielses-teologi."

Kilde: Israelske Magazine Israel i dag.

Ivarfjeld.wordpress.com/, 24. november 2010