Den sidste falske og den sande Messias.

Fra News that matters.
28. november 2010.

Det Jødiske folk vil snart stå over for den sidste falske og den Sande Messias.
Det Jødiske folk er blevet samlet hjem til Israel. De vil snart stå over for både den sidste anti-Krist og den Sande Messias.

Jøderne er tilbage i deres hjemland, Israel, for at blive konfronteret med slutspillet på Jorden. Jerusalem er byen, som Bibelens Gud valgte til sin bolig. Her vil den endelige kamp finde sted mellem Antikrist og den sande Messias.

Jøderne er elsket af Gud og af Messias. Ikke fordi de er mange, stærke eller retfærdige. De er elsket på grund af Patriarkerne.
Den Jødiske Apostel Paulus forklarer det for os:

Rom 11:28:
”I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld.”

At de er blevet fjender af evangeliet, ændrer ikke den kærlighed, som Jesus, Messias, har til dem. Profeten Ezekiel fortæller, at Bibelens Gud har samlet sit folk hjem for sit HELLIGE NAVNS skyld.

Ezek 36:22:
”Sig derfor til Israels hus: Dette siger Gud Herren: Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til.”

Ezek 36:32:
”Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide! I skal fyldes af skam og skændsel over jeres færd, Israels hus.”

Messias vil for altid stå ved det løfte, Hans Fader gav gennem profeten Jeremias. Bibelen siger, at kun hvis Solen og Månen forsvinder, skal nationen Israel ophøre med at eksistere.

Jer 31:35-36:
”Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten, han som pisker havet op, så bølgerne larmer, Hærskarers Herre er hans navn: Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk.”

Gud har valgt Jerusalem, det Jødiske folk og den Israelske nation som sit værktøj. Djævelen har altid været en efteraber. For at holde Jøderne væk fra deres Messias, har Satans engle bombarderet Jøderne med efterligninger af Jesus og andre falske Messiaser.

Der har været tidspunkter, hvor Jøderne er blevet forfulgt og dræbt i Jesu navn. Ved sådanne korsveje i historien har det altid været tilhængere af en Messias-efterligning, som har udført disse kriminelle handlinger. De sidste dages falske fredsmagere i Mellemøsten vil også promovere fred i en falsk "Messias’" navn, den sidste anti-Krist.

Denne sidste falske Messias vil slå sig ned på Tempelbjerget og hævde at være Gud. I denne mørkeste time i den Jødiske nation vil Jesus af Nazareth komme igen. Han vil dræbe den falske Messias og redde Jøderne fra den afsluttende fælde.

Kilde: http://ivarfjeld.wordpress.com/2010/11/28/bible-studies-26-the-jewish-people-will-soon-face-the-last-false-and-the-true-messiah/