International furore over Jerusalems byggegodkendelser.

24. oktober 2010.

Frankrig, Rusland og USA beder Israel om at fastfryse byggeri i alle områder af Jerusalem, hævder Det palæstinensiske Selvstyre i forventning om en stat.

et franske udenrigsministerium udtrykte i sidste uge “dyb skuffelse” over en kommunal beslutning om at fortsætte salget af 240 byggegrunde i kvartererne Ramot og Pisgat Ze'ev. Begge kvarterer ligger i den nordlige udkant af hovedstaden.

Israels Landmyndigheder og boligministeriet annoncerede i sidste uge sammen salget af i alt 4.000 grunde til opførelse af boliger, hvoraf kun 240 lå i Ramot og Pisgat Ze'ev.

Det franske udenrigsministeriums talsmand Bernard Valero udtrykte bekymring over, at godkendelsen af buddene ville skade mulighederne for fornyede direkte forhandlinger mellem Israel og Det palæstinensiske Selvstyre. “Frankrig opfordrer den israelske regering til at genoverveje beslutningen,” sagde han.

Valeros erklæring lød som en lignende erklæring, der blev fremsat i sidste uge af talsmanden for det amerikanske udenrigsministerium, P.J. Crowley, der sagde, at Obama-administrationen var “skuffet over annonceringen af nye tilbud... Det er i strid med vore bestræbelser på at genoptage direkte forhandlinger mellem parterne.”

Rusland bekendtgjorde også sin utilfredshed med Jerusalems beslutning om at gå videre med planer om at bygge flere boliger til sine indbyggere. Udenrigsminister, Sergei Lavrov skrev efter sigende på landets regerings hjemmeside: “Den israelske regerings planer opfattes med dyb bekymring og skuffelse i Moskva. De modsiger internationale bestræbelser på en genoptagelse af direkte israelsk-palæstinensiske forhandlinger. Vi mener, det er vigtigt, at parterne undgår ensidige handlinger, der vil påvirke besættelsernes skæbne.”

Men den amerikanske repræsentant, Gary Ackerman (D-NY) udtrykte i mellemtiden uden omsvøb sin stærke støtte til Israels ret til at bygge boliger i sin hovedstad.

“Jerusalem er Israels hovedstad,” sagde Ackerman, formand for det amerikanske underudvalg for Mellemøsten og Sydasien. “Det er ikke en bosættelse. Som sådan er genoptagelsen af byggeri i Jerusalem ikke en begrundelse for en krise, et opgør, en nedsmeltning eller endog hvæsende anfald.”

Jerusalems kvarterer som f.eks. Ramot, Pisgat Ze'ev, French Hill, Ramat Eshkol, Gilo og andre, der har været hjem for titusindvis af beboere i mere end 40 år, bliver betegnet som “bosættelser” af PA.

www.israelnationalnews.com

Kirsten Genach, 24. oktober 2010
SupportIsrael.net