Kristen israelsk soldat: Jesus, velsign Norge!

Gjestekommentar fra Kommentar-avisa.no/
20. oktober 2010.

Av Jan Pedersen.

Ariel, Samarias hovedstad, er skapt av jødene etter at staten Israel ble opprettet og erklært som uavhengig stat i l948. I dag er det en blomstrende by midt i et oppstykket land der palestiner-arabere og israelere kjemper om rettigheter til landet, og der det har vært strid og krig siden staten Israel ble opprettet. Her har hjernevaskede palestiner-arabere utført ufattelige selvmordsangrep og drept tusentall uskyldige israelske mennesker.

Eshel Hashomron er et stort hotellområde som er bygget opp de siste tiårene. En Bibelpark tar nå sin skikkelse. Her er gjengitt i form av skulpturer et bearbeidet landskap med Nebo-fjellet og Moses, Jordan-elven og Josva, Jakobs drøm med stigen der Gud lover at landet han er i skal være for hans folk og ætt, slik Gud lovet Abraham det samme. Hele området er nydelig bygget opp som en hage, der blomstrende trær ga en vakker farge og god duft for ca 120 Israel-forkjempere fra Norge i oktober måned. Det eneste som var litt plagsomt var varmen som var opp mot 40 grader hver dag i hele 14 dager. Men vår "redning" var luftavkjøling i bussene.

Her i Ariel er det et større militært område på en bakkehøyde med utsikt over hele området. Vi fikk tillatelse å komme inn i leiren og hilste på en del av vaktstyrken. Vi fikk gå rundt på toppen med løpegraver med utsikt over hele landskapet.

Bare noen meter fra militærhøyden lå det piggtrådsperring som nabokommunen, som var palestinsk-arabisk, hadde satt opp. Og midt i Israels gamle kjerneland Samaria (det som i dag urettmessig heter Vestbredden) bruker isreals ungdom 2 og 3 år i førstegangstjeneste av sin tid til å verne om sitt land, et land som ble vedtatt av FN i l948 skulle hete Israel, men som araberne aldri har godkjent fullt ut. I stedet har de gått til utallige kriger i de 62 årene Israel har eksistert.

Her er det altså unge l8-21 åringer gir av sin ungdom for sitt fedreland. Offiseren som hadde kommandoen denne ettermiddagen var selv 21 år. Denne tverrkirkelige gruppen fra Norge som var på en 14 dagers bibelferie spurte om vi kunne få be for de israelske soldatene da vi skulle forlate leiren. Og det ble det svart ja til.

Vi nedba Guds velsignelse over Israel og hele det såkalte Palestina, og at Gud måtte sette englevakt ved grensene slik at menneskene kunne få bo trygt og i fred.

Så skjedde det noe spesielt: en ung l8 år gammel soldat spurte om han også kunne få be. Selvsagt! Og så kom det en bønn som fikk tårene til å falle. Han ba: "Kjære Jesus, velsign det norske folket, velsign Norge. Må Den Hellige Ånd lede Norge!" De andre soldatene stod omkring, noen litt lengre borte, men de registrerte hva som skjedde. Også et vitnesbyrd fra en ung medsoldat som ikke skammet seg over å bekjenne Jesu navn!

Vår hovedguide som var svensk jødekristen, utdannet offiser, har bodd i Israel siden l960 tallet, vært i kamp på Golan i 1973, sa at det som skjedde, var noe som aldri han visste hadde skjedd før.

Og vi kan rette bønnen til Gud i denne tid: Gud velsign Norge, velsign Israel og alle folk i verden. (Uth. av red.)

Kilde: http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2010/Kristen_israelsk_soldat_Jesus_Velsign_Norge-20.10.2010.htm