Jødenes stilling i Norge vekker oppsikt i Israel.

Fra IDAG.no
9. februar 2012.

- Vi avventer at Norges adferd over for jøder ikke bare er i form av ord, men i gjerning, sier en talsmann for det israelske utenriksdepartementet i en kommentar til en oppsiktvekkende artikkel i en israelsk dagsavis med overskriften "Norge er i ferd med å bli tom for jøder".

Avisen "Jerusalem Post" skriver i dag: "Norges største avis er bekymret over at landet er i ferd med å miste sine jøder".

Den israelske avisen siterer en lederartikkel i "Aftenposten" for at "Norge er i fare for å bli et land uten en jødisk befolkning".

"Jerusalem Post" skriver at den jødiske menigheten to ganger har anmodet det norske justisdepartementet om støtte til bevoktning av menighetens bygninger, men hver gang har de fått avslag. Nå har justisminister Grete Faremo imidlertid tilkjennegitt at departementet akter å gjenvurdere Oslo-synagogens sikkerhet.

Det var denne synagogen som ble beskutt i 2006.

Den andre synagogen som har anmodet om hjelp til større sikkerhet, er i Trondheim.

Antallet jøder knyttet til disse to gudshusene er 819 - og antallet er nedadgående på grunn av emigrasjon og blandede ekteskap.

"Aftenposten" skriver, ifølge den israelske avisen, at et antall jøder ikke våger å tilslutte seg disse synagogene av frykt for å bli "synlige som jøder"...

Læs hele artiklen: http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=20529