Nesten 3 millionar treff på News That Matters.

Fra Nyhedsmail.
29. februar 2012.
Af Ivar Fjeld.

Den engelske bloggen har mest 5.000 treff kvar dag.

Sidan mars 2009 har eg skrive artiklar på den engelske bloggen "News That Matters". Visjonen har vore bygd på eit kall om å fortelle Jødane at vi er glad i dei, og at Jesus er Messias og Jødane sin Konge.

Eg har også avdekka tilbedinga av hovudskaller, bein og lik i den Romersk Katolske kyrkja. Som Martin Luther vil eg hevde at dette er antikrist sitt kyrkjesamfunn.

Det har den siste tida vore mest 5.000 daglege treff på denne bloggen i snitt. Det er ei stor nettkyrkje, og eit omfattande misjonsarbeid.

Skriven av Ivar Fjeld