Iraels forsvar er best på å spare sivile ved sine angrep.

[Kort over Gaza]
Fra Ordetogisrael.no/
7. januar 2012.

Dersom sammenligninger har verdi, kan den israelske hær rose seg over å være best. Som en oppsummering av året 2011, har det israelske forsvaret (IDF) utgitt en oversikt over de israelske angrep på forskjellige terroristmål i Gaza dette året.

Oversikten viser at 100 palestinske arabere ble drept i IDFs angrep. Av disse var 9 sivile. IDF-operasjonene har som mål å forhindre rakettavfyring og andre former for angrep mot israelske sivile. Bare sist måned, i desember, ble 23 raketter og 11 granater sendt fra Gaza mot israelske mål. Siden krigen sluttet i Gaza i januar 2009, har terroristgrupper i Gaza avfyrt 1 571 raketter mot Israel.

De målrettede israelske operasjonene mot terrorister, eller tikkende bomber som de blir definert av IDF, får oftest store oppslag i media. Men veldig ofte blir det ikke sagt at dette er terrorister i ferd med å planlegge og utføre angrep mot Israel. Inntrykket som formidles er at dette er uskyldige sivile som er blitt mål for et ondt og aggressivt israelsk militære.

Gazas territorium utgjør 360 kvadratkilometer og området har en befolkning på 1,5 millioner mennesker. De forskjellige terrororganisasjonene i Gaza gjemmer seg bak sivile, ikke av tilfeldighet, men som en bevisst strategi. På denne måten ”vinner” de i begge ender: De terroriserer Israel, og de israelske motaksjonene blir publisert som et angrep mot Gazas sivile.

Men tallene ovenfor forteller sannheten, og det er en veldig annerledes historie. Ifølge FN blir det i forskjellige konflikter omkring i verden drept tre sivile for hver stridende. Hvis disse proposjonene skulle vært gjeldende i Gaza det gangne året, ville det ikke vært 9 men 300 døde sivile.

IDF`s store anstrengelser for å begrense tap av uskyldige liv gir resultat. Hver enkelt menneskes død er en tragedie, og det er vanskelig å skrivei statistiske termer når det er snakk om menneskeliv. Men disse tallene forteller en historie – og det er veldig langt fra den historien som media formidler.

En siste observasjon: Som moderne, vestlige personer med en automatisk skeptisk holdning (som vi ofte bruker mot , men sjelden til fordel for Israel ) stiller vi med en gang spørsmålstegn ved sifrene. Det kommer tross alt fra noen som er part i konflikten så kan vi stole på dem? Vel, vi trenger ikke ta IDF sine ord for det. Hamas bekrefter dem også – og for en gangs skyld så har det betydning hva Hamas sier. For å klargjøre, Hamas har ikke spesielt bekreftet sifrene nevnt ovenfor, men de bekreftet i stor grad de israelske tallene fra krigen i Gaza i 2009.

Etter at de først hadde beskyldt Israel for bevisst å gå etter sivile, så innrømte Hamas tilslutt at 700 av de drepte var deres egne krigere. Israels tall var 709. I Jenin 2002 påsto PA at det var rundt 500 som var drept og flesteparten sivile. Det viste seg å være 52 og 38 av dem var bevæpnede terrorister. IDF må følge lover, regler og moralen til en arme i en demokratisk nasjon; og dette mens de har verdens media konstant og kritiske øyer på seg. Det er vanskelig å forfalske sifrer, om man nå skulle ønske det, under slike omstendigheter.