Den kristne æra i Midtøsten i ferd med å ta slutt.

Fra Idag.no/
6. januar 2012.

"Den islamske tiger fortærer nå det kristne lam" - slik skriver den italienske journalisten Giulio Meotti i Milano-avisen "Il Goglio" i en spektakulær artikkel hvor grunntanken er: "Den kristne æra i Midtøsten er i ferd på å ta slutt".

- Velkommen til det kristenfrie Midtøsten, skriver han innledningsvis og siterer dermed lederen for den amerikanske Kommisjon for internasjonal religiøs Frihet, Leonard Leo.

Leo uttaler videre, skriver Meotti:
- Kristendommen er i ferd med å høre fortiden til. Arabisk kristendom er nesten borte overalt. Kristendom i Irak vil kunne være utryddet i vår levetid, delvis som følge av tilbaketrekningen av de amerikanske troppene.

Ifølge en nylig undersøkelse foretatt av "Minority Rights Group International" er bortimot 900 000 kristne flyktet fra dette landet siden 2003.

Også erkebiskopen av Bagdad, Benjamin Sleiman, har snakket om utslettelse av kristendommen i Midtøsten.

Fra Egypt
- I Egypt har omkring 100 000 kristne forlatt landet etter Hosni Mubaraks fall, heter det videre i Meottis artikkel. Den egyptiske "Menneskerettighets Union" har fordømt dette "masse-exodus". I denne uken har egyptiske myndigheter arrestert en koptisk-kristen student ved navn Gamal Massoud og anklaget ham for å ha lagt ut en tegning av islams profet på "Facebook", noe som gav støtet til to dages vold i det sørlige Egypt, samtidig med at muslimer angrep Massouds hjem med ropet "Allahu akbar" ("Gud er stor").

- I Syria, skriver den italienske journalisten, støtter kristne ledere Bashar Assads blodbad, idet de frykter en islamistisk overtagelse av "Det muslimske Brorskap". Libanons katolske patriark, Bechara Rai, har velsignet Assad som "reformator", mens den gresk-ortodokse biskopen, Louqa al-Khouri, har organisert økumeniske forestillinger for å vise sin støtte til regimet.

- For første gang i Syrias historie er den nåværende forsvarsministeren, Dawud Rajha, kristen. Dette er ikke noe tegn på makt, men snarere på desperasjon. Den syriske sheik, Adnan al-Aror, som er blitt den religiøse røsten i opprøret mot Assad, oppfordrer sine tilhengere til "å flå, hakke og fore" kjøttet av kristne støtter av regimet og kaste det til hundene.

Libanon, Gaza og Betlehem
Artikkelen fortsetter:
- De syriske marionettene i Libanon har anført en terrorkampanje mot Libanons kristne, som startet i 2005. Kristne politikere og journalister ble snikmyrdet og bomber sprengt i kristne områder.

- I Gaza er de 3000 kristne som er igjen, blitt underkastet forfølgelse og død.

- Hvert år forlater omkring 1000 kristne palestina-arabere Betlehem. I en nylig julefestlighet, hvor Fatah var vertskap, appellerte et medlem av sentralkomiteen, Mohammad Shtayyeh "til de kristne om å forbli i landet".

Arafat
- Utryddelsesprosessen begynte kort etter at Yasser Arafat hadde tatt kontroll over Den palestinske Myndighet (PA). Kristne steder og kirkegårder ble vannhelliget av muslimer. Slagord som "Islam vil vinne" og "Først lørdagsfolkene deretter søndagsfolkene" ble malt på husveggene, og PLO-flagg ble hengt over Jesus-kors.

- Nå da den narsissistiske blandingen av sosialisme og verdslighet er overgått av det islamske vrangbilde av "arabisk vår", er de kristne i ferd med å forsvinne fra sin vugge.

- Kristne betaler for det anti-israelske ettergivenhetsvalget: De forer den islamske krokodillen i håp om at den vil fortære dem sist. Mange prester i de anti-sionistiske regimene i "Den fruktbare Halvmåne" (landene i det østlige Middelhav. red.) var kristne. For eksempel Iraks tidligere visestatsminister, Tariq Aziz, og medstifter av Ba'ath-partiet, Michel Aflag, som spilte en avgjørende rolle i både Iraks og Syrias historie.

Meottis artikkel avslutter:
- Kristne som George Habash og Nayef Hawatmeh fremstod som de mest effektive terroristlederne. Det er også overhodet over den koptiske kirke, pave Shenouda III, en voldsom antisemittisk skikkelse. Samtidig er general Michel Aouns og Sleiman Frangiehs kristne bevegelser som er allierte med Hisbollah. Og kristne har vært medlemmer av lokale råd under Hamas.

Slik beskriver journalist Meotti situasjonen for de kristne i dag i dette området. Stoff til ettertanke.

Richard Oestermann
06.01.2012 13:16