“Kontoret for Inkvisitionen” søger enhed mellem alle Kristne i løbet af 2012.

Fra Sueliz1.wordpress.com/
6. januar 2012.

”The Congregation of the Doctrine of the Faith”, formelt kendt som Inkvisitions-kontoret, understreger nødvendigheden af, at alle kristne bliver Katolske.

Pave Benedikt XVI har udsendt et "apostolisk" brev, Porta Fidei, hvori han udråbet 2012 til at være ”Troens År”.

Kirken vil med start den 11. oktober og til den 24. november 2012 fokusere på en verdensomspændende kristen enhed. Datoerne er vigtige. Den 11. oktober er 50-årsdagen for Vatikankoncilet. Den 24. november fejrer den Romersk-Katolske kirke ”Højtiden for Kristus Kongen”.

Vatikanstaten udtaler, at dette særlige år bør være "en gunstig lejlighed til at gøre Vatikankoncil II og den Katolske Kirkes Katekismus mere bredt og dybt kendt."
”Troens År” vil omfatte følgende initiativer:
  • På verdensplan vil pave Benedikt præsidere ved en højtidelig åbningsfest for ”Troens År”. Vatikanet planlægger særlige Økumeniske bestræbelser, der trækker mod kristen enhed, herunder "en højtidelig Økumenisk fest, hvor alle de døbte vil bekræfte deres tro på Kristus”.
  • På nationalt plan vil biskoppelige konferencer opfordre til at fokusere på "kvaliteten af Katekeserne" og på at sikre, at undervisningen i troen er i "fuld overensstemmelse med ”Den Katolske kirkes Katekismus.” Bispekonferencen vil blive kraftigt tilskyndet til at bruge alle tilgængelige medier for at fremme dette mål.
  • På stifts-plan opfordrer CDF til "fornyet kreativ dialog mellem tro og fornuft i de akademiske og kunstneriske miljøer," og til Bodsfejring, med særlig vægt på at bede om Guds tilgivelse for synder imod troen. På sogne-niveau skal ”Troens År” være centreret om menighedens liturgi og specielt Eukaristien, siger CDF. Alle andre initiativer bør være baseret på dette fundament.
Vatikanet vil oprette en særlig hjemmeside for at fremme initiativet, og der vil blive udpeget et sekretariat inden for ”Det pavelige Råd for Ny-Evangelisering” for at fremme sagen.

Source: catholicculture.org

Kommentar:
Har den Romersk-Katolske kirke ændret i sit ønske om at gøre verden Katolsk? Nej. Kontoret for Inkvisition fortsætter sit PR fremstød for verdensherredømmet. Vatikanet vil i år presse hårdt på for Økumenisk enhed. Det vil forsøge med mere dialog med det kunstneriske og intellektuelle samfund, men især med ikke-Katolske Kristne. Kirken vil gennemføre bods-tjenester, der beder Gud om at tilgive dette mod den Katolske tro.

Mange trosretninger og kirker vil deltage i disse Økumeniske tjenester, udviske sandheds-linjerne og lægge et slør over evangeliet.

Alt det, Vatikanet eller verdens ledere har forsøgt, er først passeret gennem hænderne på vor suveræne Gud, som virker alt til gode for dem, der elsker Ham. Disse ting skal ske, før Han vender tilbage.
Vi behøver ikke at frygte for den igangværende udvikling, det økonomiske sammenbrud eller en langsom, men støt sletning af grænser. Vi behøver ikke at frygte. Vi ved, hvem der holder vor fremtid i sin hånd, og ved sit Ord holder hele verden sammen.

Så vi takker for alt, idet vi vandrer i Ordet, indtil vor forløsning kommer nær.

2 Tim 4:3:
For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.”

Skrevet af Sue