Det Jødiske folk vil snart står over for den sidste falske og den sande Messias.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
8. januar 2012.

Det jødiske folk er blevet samlet i deres hjemland, Israel. De vil snart stå over for både den sidste Antikrist og den sande Messias.

Jøderne er hjemme i Israel for at stå ansigt til ansigt med slutspillet på denne Jord. Jerusalem er byen, som Bibelens Gud valgte som sit bosted. Her vil den sidste kamp finde sted mellem Antikrist og den sande Messias.

Jøderne er elsket af Gud og Messias. Ikke fordi de er mange, stærke eller retfærdige. De er elsket på grund af fædrene.

Den Jødiske Apostel, Paulus, forklarer dette for os:

Rom 11:28:
”I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld.”

At de er blevet fjender af evangeliet, ændrer ikke den kærlighed, som Jesus Messias har til dem.

Profeten Ezekiel forklarer, at Bibelens Gud har samlet sit folk hjem på grund af Hans hellige navn og formål:

Ezek 36:22:
”Sig derfor til Israels hus: Dette siger Gud Herren: Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til.”

Ezek 36:32:
”Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide! I skal fyldes af skam og skændsel over jeres færd, Israels hus.”

Messias vil for altid stå ved det løfte, Hans Far gav gennem profeten Jeremias. Bibelen siger, at kun hvis Solen og Månen forsvinder, skal nationen Israel ophøre med at eksistere.

Jer 31:35-36:
Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten, han som pisker havet op, så bølgerne larmer, Hærskarers Herre er hans navn: Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk.”

Gud har udvalgt Jerusalem, det Jødiske folk og nationen Israel som sit værktøj. Djævelen har altid været en kopi-mester. For at holde Jøderne borte fra deres Messias, har Satans engle bombarderet Jøderne med kopier af Jesus’er og andre falske Messiaser.

Der har været tidspunkter, hvor Jøderne er blevet retsforfulgt og dræbt i Jesu navn. Ved sådanne korsveje i historien har der altid været tilhængere af en kopi af Messias, der har gjort disse kriminelle ting.

De sidste dages falske freds-magere i Mellemøsten vil også fremme fred i en falsk "Messias’" navn - den sidste Antikrist.

Den sidste falske Messias vil tage sæde på Tempelbjerget og hævde at være Gud. I denne den mørkeste time for den Jødiske nation, vil Jesus af Nazareth vende tilbage. Han vil dræbe den falske Messias og redde Jøderne ud af den endelige fælde. Dette er sandheden.