Hamas oppfordrer Gazas terrorgrupper til å ta Jerusalem.

Fra Ordetogisrael.no/
25. december 2011.

For bare en uke siden hevdet Selvstyremyndighetens leder Mahmoud Abbas at Hamas var villig til å begrense seg til "ubevæpnet motstand" mot Israel. Noen dager senere omfavnet Abbas og Hamaslederen hverandre og lovet å gå til valg sammen.

Sist fredag oppfordret imidlertid Hamas´ statsminister Ismail Haniyeh "terrorarmeen i Gaza om å angripe og ta det okkuperte Jerusalem fra den zionistiske stat." Dette skjedde bare en uke etter at Haniyeh hadde lovet Abbas å begrense seg til ubevepnet motstand.

Oppfordringen fra Hamas fremkom på hjemmesiden til Hamas, der Departementet for flyktningesaker i en pressemelding uttalte at Hamas´s væpnede fløys terrorgrupper nå var klar for å ta tilbake det "okkuperte" Jerusalem. De ba om at deres statsminister Ismail Haniye tok initiativet overfor andre arabiske stater til å hjelpe Hamas med dette. "Vi er overbevist om at kampen for å ta tilbake Jerusalem har blitt mer og mer ønskelig enn noensinne tidligere," sto det i pressemelingen. Det kom også frem at det var ønskelig at alle palestinske flyktninger deltok i hæren. En arabisk militær kommandosentral er allerede opprettet for å lede kampstyrken.

Den britiske avisen The Independent rapporterte i forrige uke at Haniyeh hadde oppfordret alle de arabiske stater om å gå sammen for å frigjøre "hele området som kontrolleres av den zionistiske stat; og da er væpnet kamp det eneste og riktigste alternativ."

Hamas er uten tvil det beste bevis på hvordan muslimsk tankegang fungerer ut fra Koranen, nemlig at de på den ene siden kan oppfordre til fred når dette passer, for så på den andre siden å oppfordre de til det man egentlig mener: Krig og terror mot Israel!