Hamas: Ødelæggelsen af Israel skal forene os.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
23. december 2011.

Hamas og Islamisk Jihad bør inviteres til at slutte sig til PLO.  

Den Palæstinensiske Myndigheds præsident, Mahmoud Abbas, vil stå i en stærkere position i håndteringen af Israel og USA, hvis Hamas slutter sig til PLO, sagde en højtstående Hamas-funktionær til den pan-Arabiske, London-baserede avis, Asharq Alawsat i lørdags.

Kilden tilføjede, at Hamas og PA vil være "i samme båd", med det ultimative mål at "frigøre fra besættelsen."

Hamas-funktionæren påstod, at en forenet transaktion ville styrke Hamas. "Befrielsen af Palæstina er større end Hamas," sagde embedsmanden.

Ifølge kilden - som talte med Asharq Alaqsat efter de produktive møder mellem Palæstinensiske fraktioner til "aktivering" af genopbygningen af den Palæstinensiske regering - ville sammenslutningen af Hamas og PA se Abbas som præsident for et mere forenet Palæstinensisk folk, i stedet for bare et segment på Vestbredden.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
Der er en mange justeringer, der skal gøres, før den sidste kamp ved Harmagedon kan finde sted.

1. De Islamiske terrorister skal forenes i en uniformeret forsamling. PLO er deres bedste værktøj. De har allerede en fælles fjende, det Zionistiske Israel.

2. Den Islamiske borgerkrig mellem Shia- og Sunni-Muslimer må bringes til ophør. De må være enige om at bekæmpe den fælles fjende, det Zionistiske Israel.

3. Iran og Saudi-Arabien skal være enige om ikke at bekæmpe hinanden; men at bekæmpe den fælles fjende, det Zionistiske Israel.

4. Paven, FN, EU og Kvartetten må standse skænderierne om detaljerne i, hvordan man skal smide Jøderne ud fra Zions bjerge. De skal i stedet handle samlet og få arbejdet gjort. NATO er disponibel. Kina vil blive om bord.

Når alle har gjort deres endelige hjemmearbejde, kan det sidste angreb på Israel begynde. Israel, som vil stå overfor den forenede globale hær, vil blive tvunget ind i en falsk fredsplan, og en falsk "Hellig Fader" vil træde ind i Jerusalem som "Fredsfyrste".

Det sidste trick for at massakrere alle Jøder i verden kan begynde.

 Joel 4:1-2:
I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Joshafats dal. Dér vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min ejendom, Israel, som de spredte blandt folkene. De delte mit land imellem sig... ”

I det sidste multifarvede og forenede angreb på Israel vil de stå overfor et jernscepter i Zion. Messias’ genkomst vil gøre en brutal ende på al deres ondskab og synd.

 Luk 10:22:
”Alt har min fader overgivet mig, og ingen ved, hvem Sønnen er, undtagen Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.«

Kære læser:
Stå med Israel i alle deres problemer. Fortæl dem om løsningen på alle deres lidelser. Må de gribe Messias, og satte deres lid til Ham. Amen.