Muslimsk Brorskap i Egypt arrangerte "Drep jødene rally".

Fra Ordetogisrael.no
28. november 2011.


Muslimsk Brorskap ventes å vinne dagens valg i Egypt. Fredag kveld arrangerte de et "Drep jødene rally" i Kairo, hvor tusenvis av deres tilhengere deltok.

Når lederen for Muslimsk Brorskap (MB) i Egypt har uttalt at de ønsker at dagens valg skal føre til at landet får et demokratisk og parlamentarisk styresett, står dette i sterk kontrast til at de sist fredag arrangerte et "Drep jødene rally" i Kairo. Under rallyet lovet de, at de vil gå til krig mot Jerusalem. Dette åpenbarer egentlig klart hvilket mål denne fanatiske muslimske organisasjonene har med om de vinner valget.

MB har ved flere anledninger sagt at de ønsker innføring av Sharialovene i Egypt. Vinner de valget, vil den etterlengtede arabiske våren bli til en vinter. Terroristorganisasjonen Hamas i Gaza har sitt utspring fra MB, og ønsker seg den samme løsning for sin ønskede stat Palestina.

MB´s lederskap har vært tilbakeholdende under demonstrajsonene på Tahrirplassen i Kairo, men når de nå lukter valgseier, lanserer de "ikkevoldsrettigherer for Egypts kvinner", mens de derimot ved fredagens rally skrøt uhemmet av sitt hat mot jødene.

Selv om MB er allment hatet av de liberale i Egypt, har de likevil skaffet seg gode forbindelser blant noen av landets ledende politikere. "De har lykkes i å monopolisere og kapre revolusjonen", sa Democratic Fronts partimedlem Wael Nawara til avisen Pittsburgh Tribune.

"Muslimsk Brorskap er svært opportunistisk. De bryr seg ikke om Egypt, de bare bryr seg om å ta makten i lanet vårt," uttalte Azza Kamal, en politisk aktivist.