USA, Israel og Saudi-Arabia.

Fra Miff.no/
27. november 2011.

Saudi-Arabia belønner Washingtons lojalitet til regimet i Riyadh med relativt lave oljepriser.
På IBA radio på engelsk lørdag 26. november var det et intervju med Mitchell Bard. Han er blant annet leder for American-Israeli Cooperative Enterprise, altså et foretak som arbeider for samarbeid mellom Israel og USA.

Bard har skrevet ei bok om den arabiske lobbyen i Washington. Vi hører så mye om den jødiske lobbyen, men det er en arabisk lobby også. Eller rettere sagt flere arabiske lobbyer. Den lokale lobbyen av amerikanske arabere og muslimer har stort sett vært tause om ”den arabiske våren”. De er først og fremst interesserte i ”Palestina-saken”, dvs. det som kan skade Israel, og har liten interesse av det som skjer i andre land.

Den saudiske lobbyen, derimot, er meget bekymret for det som skjer i den arabiske verden. De er redde for at lignende ting skal skje i Saudi-Arabia. De ber Obama-administrasjonen om politisk og militær støtte (blant annet kjøp av våpen), slik at regimet der kan forsvare seg mot en eventuell oppstand i Saudi-Arabia.

Obama-administrasjonen har snakket om demokrati i en rekke arabiske land, og bidro kanskje til å styrte sin mangeårige allierte Mubarak i Egypt. Men Saudi-Arabia har mye olje. Så USA har nærmest erklært sin lojalitet mot den saudiske regjeringen. USA vil ikke støtte noen slags demokratiske reformer som kan føre til maktskifte i Saudi-Arabia, og tier stille om krav til demokrati der. Det gjelder også andre oljeproduserende land, som Bahrain og Kuwait.

Som gjenytelse holder Saudi-Arabia oljeprisen lav, slik at den amerikanske økonomien ikke får større problemer enn nødvendig. Det vil i neste omgang hjelpe Obama når han forsøker å bli gjenvalgt til president.