Palestinerne planlegger ny og hardere intefada mot Israel.

Fra Ordetogisrael.no/
9. august 2011.

Den israelske utenriksminister Avigdor Lieberman sa på søndag at de palestinske selvstyremyndighetene planlegger en ny intefada mot Israel, i forbindelse med at de i september vil søke FN om anerkjennelse av Palestina som ny stat.

Lieberman sa at jo mer palestinerne arbeider på diplomatisk plan for å samle flest land bak sin søknad om anerkjennelse, planlegger de å utøve vold og blodsutgydelser i "stor skala i en grad som israelerne tidligere ikke har opplevd."

Utenriksministeren fortalte reportere ved Knesset: "Jo mer de snakker om sitt ønske om å operere i den diplomatiske arena, jo mer ser jeg forberedelser til vold og blodsutgytelse." Hans grunnlag for vurderingen var den senere tids innsats fra de palestinske selvstyremyndighetene til å organisere massive marsjer på den israelske hærens kontrollposter og i Jerusalem i forbindelse med FN´s behandling av anerkjennelsen av Palestina som ny stat. "Dere kan bare tenke dere når tusenvis av arabere i tog gjør vold mot Israel, og israelske soldater skal roe ned gemyttene," sa Lieberman.

Det er nå allment akseptert at de palestinske selvstyremyndighetene under sin tidligere leder Yasser Arafat, etter å ha brutt fredsforhandlingene med Israel i USA, sto bak starten på den "andre intifadaen" eller "Oslo War", et terroristopprør mot Israel som varte fra sommeren 2000 til det i stor grad ut 2007.

Hvert utbrudd av palestinsk vold hittil har bare økt internasjonalt press på Israel for å møte palestinske krav, men har hatt liten eller ingen diplomatiske konsekvenser for palestinerne.

Kopiret fra: http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=878&PHPSESSID=834389654a6484e3ed59ab46c746d834