Malteser-ordenen: I må give os Det Hellige Land tilbage.


17. juni 2009.
Af Ivar Fjeld.

Malteserordenen har sin oprindelse i de første korstog til Jerusalem, og hævder at være de sande forsvarere af Det Hellige Land. De benægter, at de er blevet erstattet af den Jødiske stat.

Malteserordenen er også kendt som Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, Order of St. John, Knights of Malta, and Chevaliers of Malta.”

Denne orden var en Katolsk organisation, der begyndte som et Amalfitan-hospital, der blev grundlagt i Jerusalem omkring 1080 e.Kr. for at yde omsorg for fattige, syge eller tilskadekomne pilgrimme til Det Hellige Land.

Efter den vest-kristne generobring af Jerusalem under det første korstog i 1099 e.Kr. blev det en religiøs/militær orden under sit eget charter. Fra nu af havde det til opgave at pleje og forsvare Det Hellige Land.

Fra 1917 og fremefter støttede Malta-ordenen den britiske besættelse af Det Hellige Land. Ordenen kunne gøre det, da Kongen af England også var beskytter af brødrene i ordenen. Som en del af den Britiske besættelse blev biskoppen i den Anglikanske kirke den religiøse leder i Jerusalem.

At Jøderne kom tilbage til deres forjættede land i 1948 var en torn i øjet på Malta-ordenen. Nu kunne den Romerske orden ikke længere være den sande «forsvarer af Det Hellige Land". Fra nu af blev Det Forjættede Land beskyttet af en Zionistisk stat.

Den tavse overenskomst mellem Ordens-brødrene:
«På den ene eller anden måde» må den Zionistiske stat tvinges til at opgive sin øverste kontrol over det land, der helt siden Korstogene tilhørte den mand, der hævder at være Kristi stedfortræder – Paven af Rom.

Her ser man det sande motiv for den "fred", der er skabt mellem Islam og Rom. Først når Jøderne opgive deres ret til Jerusalem, kan den endelige Antikrist komme og tage plads i ”Dome of the Rock” på Tempelbjerget.

Mænd, der forsvarer det hellige Romerske rige.
Det Hellige Romerske Imperium blev regeret af konger, der underordnede sig Paven af Rom, før det Italienske kongedømme afskaffede den Katolske statsreligion i 1870. e.Kr. Åbenbaringsbogen fortæller os, at dyret fik et dødbringende stød, men blev reddet af et andet dyr – Facismen.

Ifølge princippet for ”translatio imperii” (overførsel af verdensherredømme) betragtede Det Hellige Romerske Imperium sig som nominel arvtager til det tidligere ”Western Roman Empire.”

Den første kejser af det Hellige Romerske Imperium var Otto I, kronet i 962 e.Kr. Den sidste var Frans II, der abdicerede og opløst Imperiet under Napoleonskrigene i 1806 e.Kr. Det blev officielt kendt som ”Holy Roman Empire of the German Nation”.

Adolf Hitler ønskede at skabe det tredje «Hellige Romerske Rige». Ligesom den Messianske tidsalder, der vil vare i 1000 år, fremmede Nazi-lederne et imperium, der skulle vare i 1000 år.

Hitler var en meget religiøs mand. Han troede, at han var den menneskelige races frelser. Derfor skrev han "Gott mit uns" på sine soldaters livremme. Der var kun ét problem i forbindelseslinien, som Hitler var nødt til at tage sig af - Jøderne.

Ligesom paverne i middelalderen, dræbte Hitler Jøder og troede, at han dermed gjorde noget godt for Gud.

Joh 16:2:
”De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.”

Den Hellige Romersk-Katolske Kirke er Det Hellige Romerske Imperiums religiøse værktøj. Helt fra først af - under den første Kejser af Rom, Konstantin den Store - til det sidste.

Read more about the Order of Malta. Click here