Muslimsk Brorskap i Egypt presser frem Sharialov og kalifat.

Fra Israeltoday.co.il/
Klippet fra Ordetogisrael.no/
31. juli 2011.

I Israel uttrykte regjeringen tidlig under demonstrasjonene for å kreve Mubarakregimets fall, at dette ville føre til at den fundamentalistiske muslimske bevegelsen Muslimsk Brorskap ville kunne overta makten i Egypt. Nå synes brorskapet å ville starte denne prosessen.

Sist fredag strømmet nær 100.000 av brorskapstilhengerne inn i Kairos nå berømte Tahrir Square, for å kreve at Egypt blir lagt inn under de strenge muslimske Sharialovene, samt at det muslimske kalifat blir opprettet. Sannsynligvis har imamene i fredagsbønnen i moskeene forkynt om dette, og krevd at Egypts nåværende militære ledelse skal overgi makten til et intolerant og diktatorisk muslimsk styre. Om dette lykkes vil nåværende fredsavtale med Israel straks bli fjernet.

Ulike nyhetsmedier rapporterte at demonstrantene ropte og bar skilt med påskriften "Vi krever at Egypt vender tilbake til sharialov. Liberale og sekulære er fiender av Allah. Løsningen er islam!" Da egypterne i februar i år kastet tidligere diktator Hosni Mubarak, håpet den demokratiske verden at muslimer og koptere samt sekulære krefter skulle arbeide for et fritt og demokratisk Egypt.

Den rådende oppfatning var at Egypt skulle bli en modell for resten av landene i Midt-Østen i å kaste av seg de diktatoriske krefter i landene. Men nå ligger faren i at Egypt skal få samme skjebne som revolusjonen i Iran skapte i 1979. Sjahen ble i en kort periode erstattet av en sekulær, demokratisk regjering. Men islamister kapret revolusjonen, og Iran er i dag styrt av et religiøs råd og er underlagt den strengeste tolkning av Sharialoven.

En slik utvikling i Egypt fryktet både Israel og USA. USA har varslet Egypt om at, hvis de bryter fredsavtalen med Israel, vil USA stoppe all hjelp til Egypt. Den militære ledelsen i Egypt får en vanskelig oppgave med å styre landet på en god måte gjennom de farer de står overfor.