Jesu genkomst.

Fra Kristentf.dk/
27. september 2009.
Karl Jørgen Helmich.
Disposition til tale.

Jesus kommer igen
Jesu første komme er midtpunkt i verdenshistorien. Han kommer anden gang og afslutter hele verdens gang. Den centrale tekst er Matthæus 24. Detaljer finder vi uddybet især i Johannes’ Åbenbaring, Thessalonikerbrevene og Daniels Bog.

Tegn på at Jesus snart kommer
Jesus tøver med at komme. Begivenheder, som i et vist omfang altid har fundet sted, vil tage til og nå et klimaks i endetiden. De kaldes ’tegn’, og de peger på, at Jesus snart kommer igen. Tegnene, der sker samtidigt, er bl.a. Israel og jødernes skæbne. Evangelisering over hele verden. Krig, naturkatastrofer og epidemier. Lovløshed og moralsk forfald. Forførelse af de troende.

Antikrist kommer, og tiden med den store trængsel begynder
”Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares” (2 Thess 2:5). Denne person er Antikrist. Han opbygger et politisk og et religiøst system, efterhånden over hele verden. Han er ’anti’, det vil sige imod Kristus. Måske kommer han til magten efter kaos og sammenbrud – økonomisk, politisk og socialt, moralsk. Han forfører folkene med overnaturlige mirakler, og han forfølger kristne og jøder. Det bliver en tid med stor trængsel. Måske i alt syv år. I slutningen af perioden falder Guds straf over verden. De kristne har hans mærke på panden og rammes ikke. Der sker noget med sol og stjerner, og hele universet rystes.

Bortrykkelsen
Alle kristne, døde og levende, forvandles og løftes op til ham og kommer sammen med ham til jorden. 1. Thess 4:16. Bemærk at Paulus med disse ord trøster thessalonikerne i deres trængsler.

Hvad sker der efter Jesu genkomst?
Pludselig kommer Jesus personligt i sit opstandelses-legeme, synligt på himlen – sammen med de kristne. Han dræber Antikrist. Jesus stiller sig på Oliebjerget. Jøderne tror nu på, at han er deres Messias. De kristne træder frem for Jesu til dom og får bekræftet, at de er frikendt og frelst, og de får løn. Satan bindes med lænker i tusind år. Naturen bliver forvandlet. Jesus regerer over hele jorden. I slutningen af de tusind år bliver Satan løsladt. Folkeslag fører krig mod Jesus og hans venner, men bliver dræbt. Satan og dødsriget kastes i Helvede.

Alle ikke-troende opstår fra de døde og bliver dømt for alt de onde, de har gjort. Straffen er evig fortabelse i Helvede, langt borte fra Gud. Jorden brændes op, og der kommer en ny jord og en ny himmel. Gud selv kommer til Jerusalem. Alle kristne er sammen med Gud i al evighed.

Hvad skal jeg gøre i dag?
Hver en kristen bør have vished om at være frelst. Jeg bør leve med Jesus. Og jeg bør kende min Bibel, så ingen fører mig væk fra den sande Jesus. Han kommer igen pludselig på et tidspunkt, vi ikke kender. Ud fra Bibelen kan vi skønne om vi ser tegn, som peger på hans komme. Der kommer trængsler, men vores Frelser vil bevare os! Foran os ligger et meget glædeligt og fantastisk håb, der varer evigt!