”Det Arabiske Forår” og Fascismens frembrud er ens.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
16. december 2011.

En prominent Israeler tog til genmæle overfor dem, der hylder det Arabiske forår og de første frie valg i Egypten i 60 år, og sagde: ”Husk Mussolini, husk Hitler”.

To år efter Benito Mussolini’s magtovertagelse i 1922 med en march mod Rom vandt han, der engang var socialist, med sit Fascistiske parti 64 procent af stemmerne - 374 pladser i parlamentet ud af 535. Hans kup inspirerede Adolf Hitler’s Ølstue Fremstød, som mislykkedes. Men i 1933 kom Hitler lovligt til magten ved et frit valg.

For Zalman Shoval, 81 år, Israels ambassadør i USA to gange, medlem af Knesset i 40 år, og tæt rådgiver for premierminister Benjamin Netanyahu, er "Den Arabiske opvågnen" en anti-demokratisk, anti-menneske-rettigheds bevægelse, der er camoufleret som en sejr for menneskerettighederne.

"De fleste Arabiske valg”, advarede Shoval, da han var i Washington i sidste uge,”vil producere anti-Amerikanske, anti-Israelske parlamenter.”

Tyve år efter Den Kolde Krig siger han, "Israel står over for den længst varende udhuling af sit strategiske miljø", mens "Amerikas strategiske miljø også bliver udhulet."

"Hvis man tror, ​man er ved at blive svag og magtesløs, vil man blive det," advarede han.

Arabisk-Israelske forhandlinger er kommet ind i en blindgyde, hævdede han, "fordi Palæstinenserne ikke ønsker at forhandle. De beder om en fastfrysning af bosættelserne på Vestbredden, men bosættelserne er kun 1,1 procent af dette område."

Shoval gjorde det klart, at Israel også vil kræve en fysisk nærværende sikkerhed for de Israelske forsvarsstyrker langs Jordan-floden. Palæstinenserne mener, tiden er på deres side, sagde Shoval. Men "sikkerhedsmæssigt samarbejde mellem Israel og USA er på det højeste niveau i mands minde."

De 3 milliarder US dollars, Israel modtager årligt fra USA til forsvar, er kun en lille brøkdel af Amerikas budget på 3.000 billioner US dollars". Men de forbedrer stabiliteten og gør det mindre sandsynligt, at den Arabiske verden vil starte en ny krig. Og 3 milliarder dollars går tilbage til USA [forsvar] jobs.

Source: Washington Times

Kommentar:
Fascisme, Katolicisme og Islam har samme rødder. Det er derfor, de har støttet hinanden i generationer op igennem tiderne. Deres fælles fjende har altid været Jøderne. De søger at assimilere eller slippe af med dem, for at bevise, at Bibelen er en falsk åbenbaring fra Gud.

Hvor der ikke længere er nogen Jøder på Jorden, er Hebræernes Gud en fiasko. Fordi Gud Fader, Søn og Helligånd påstår, at Han er i stand til at bevare en rest af Jøder, tage dem med hjem til Israel og genopbygge et øde land. Når vi ser de genopbyggede ruiner i Zion, ved vi, at Bibelens Gud er levende og trofast.

Muslimer og Katolikker hævder, at Gud er en løgner. De siger, at der ikke er noget "Helligt folk" af Jøder længere. Nu er Muslimer og Katolikker det "Hellige udvalgte Guds folk".  Muslimerne og Katolikkerne hævder at være de "rigtige Jøder". Bibelen blotlægger dem som løgnere og Satans synagoges opsynsmænd.

Åb 3:9:
”Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver; jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig.”

Hitler og Mussolini var begge gode Katolikker. Nazi-lederen hævdede, at "Gud var med ham", og at han var kaldet til at bygge Guds tredje rige på Jorden. Det første var det Romerske imperium, det andet var det hellige Romerske imperium i Tyskland, og det tredje, Nazi-imperiet, ville vare i 1.000 år.

Sådan er frugten af erstatningsteologien.