"Israel er alltid rede til fredsforhandlinger," sier Israels forsvarsminister.

Fra Ordetogisrael.no/
2. januar 2012.

USA, EU, Russland og FN har den siste tid arbeidet intenst bak kulissene med å få istand direkte fredsforhandlinger mellom Israel og selvstyremyndighetene. og nå synes deres anstrengelser å bli vellykket.

Israels forsvarsminister, Ehod Barak, sa idag til avisen The Jerusalem Post at de forestående fredsforhandlinger, selv om de skulle bli mislykket, kan hindre at Israel blir isolert i verdenssamfunnet. "Det er viktig, og det må være helt klart at Israel er skikkelig aktiv for å få til direkte forhandlinger," uttalte Barak. USA´s utenriksminister Hillary Clinton ønsket idag velkommen kunngjøringen om det første møtet i Jordans hovedstad mellom Israel og selvstyremyndigheten og oppfordret partene til å dra nytte av denne muligheten.

"Israel føler ansvar for å prøve så langt som mulig å redusere spenningen med sine naboer, selv om vi ikke er sikre på at vi ser resultater av våre anstrengelser," tilføyde Barak i sin uttalelse til avisen. En talsmann for Israels regjering sa at det har vært intense forberedelser bak kulissene mellom Israel, selsvstyremyndigheten og kvartetten bestående av USA, EU, Russland og FN de siste dagene for å få igang forhandlingene.

Israel vil være representert ved statsminister Benyamin Netanyahos utsending Yitzhak Molcho, og selsvstyremyndigheten forventes å bli representert av forhandlingsleder Saeb Erekat. Forhandlingsdelegasjonene fra de to parter skal ha sitt første møte i Jordans hovedstad.