De Messianske menigheters utfordring i Israel idag.

Ordetogisrael.no/
10. december 2011.

Det Messianske tidsskriftet Israel Today Magazine har intervjuet pastor Asher Intrater, som er leder for den kongregasjonalistiske Messianske menighet Ahavat Yeshua i Jerusalem.

Pastor Asher Intrater er leder for "Revive Israel Ministries" samt pastor for den kongregasjonalistiske Messianske menigheten Ahavat Yeshua - Hebraisk for Jesu kjærlighet - i Jerusalem.

"Revive Israel Ministries" er en "tjeneste med en visjon om vekkelse i Israel og blant nasjonene." Israel Today Magazine har spurt den Messianske pastor Asher Intrater hvilke utfordringer, de Messianske Jøder har i dagens Israel.

Israel Today spør: Hvor mange Messianske Jøder er det i Israel i dag?

Pastor Intraters svar: Når vi snakker om Messianske Jøder i Israel idag, mener vi mennesker, som er Jøder og Israelske borgere, og som tror på Yeshua - Hebraisk for Jesus - som sin Messias. Dette er den Messianske rest, som anslås til 15.000 personer. I tillegg er det mange Arabere, som tror på Yeshua, og det er mange internasjonale Kristne, som også har sitt hjem her.

Israel Today spør: For en så liten gruppe av Israelske Messianske Jøder i Israel virker ikke dette veldig sært?

Pastor Intraters svar: Innenfor de Messianske menigheter i Israel, er det forskjellig tro og stil, akkurat som det er i menigheter Verden over. De er mer eller mindre Kasrismatiske, eller bygger mer eller mindre på Jødiske tradisjoner og skikker, samt at de kan være venstreorienterte eller høyreorientert i sine politiske holdningrer. Men i utgangspunktet står de alle sammen og er generelle representant for vår tro. Alle av oss elsker Herren, elsker vårt land og vårt folk, og ønsker å se at det Jødiske folk blir frelst.

Israel Today spør: Hvorfor prøver noen Messianske menigheter å være "mer Jødisk", mens andre ser ut til å sky denne ideen?

Pastor Intraters svar: Innenfor den Messianske rest i Israel er det et bredt spekter i forhold til den tradisjonelle kulturen til det Jødiske folk fra de, som inkluderer alle, som tror, til de, som innlemmer bare Jødiske troende.

For eksempel er søndag i Israel en vanlig hverdag, hvor de Messianske Jøder er i arbeide. Nesten alle menighetene møtes derfor kun på den syvende dag, nemlig Sjabbáten. I Israel er nesten alle de Bibelske helligdager nasjonale helligdager. Uansett hvor mye av de Jødiske tradisjoner, de enkelte Messianske menigheter tar med i sin gudstjenestefeiring, opererer de aller fleste innen den Jødiske tradisjon og med det Hebraisk språk i sine samlinger.

Israel Today spør: Opplever de Messianske menigheter en identitetskrise?

Pastor Intraters svar: Det Messianske Jødiske samfunnet står idag til en viss grad mellom de to store historiske størrelser, nemlig Kirken og nasjonen Israel. Vi har ikke selv noen identitettsproblemer. Problemet er, hvordan man kommuniserer sin identitet til andre mennesker. I vårt sinn er vi alle Jøder, la dette være klart.

Vi tilhører det Jødiske folk og er Israelske borgere, som tror på Yeshua Messias. Den mest naturlige ting for en Jøde eller Israeler er å tro på sin egen konge, sin egen Messias. Men det skjer naturligvis en langsom endring av vår tanke om den Jødiske religions historie, samt historien til den Kristne Kirke. For oss er det derfor en stor utfordring å kunne kommunisere med de ulike grupper.

På toppen av det hele, er det Israelske samfunnet delt i to, nemlig de sekulære og de ortodokse. Dermed har vi tre ulike grupper, vi må forholde oss til og kommunisere med. Men blant de Messianske menigheter har vi ingen identitetsproblemer. Vi vet nøyaktig, hvem vi er. Vi finner vår identitet i Skriftene, både fra den Hebraiske Bibel og i vår tro på Yeshua.

Israel Today spør: Du har møtt Juridiske utfordringer og blitt beskyldt som misjonær som leder av det Messianske felleskap? Hvordan håndterer du dette?

Pastor Intraters svar: Å dele Evangeliet med andre er ikke forbudt i Israel. Men det er finnes bestemmelser, som kalles "antimisjonærlov," som forbyr å tilby materielle goder til noen, for at de skal konvertere til en annen religion, samt prøve å "konvertere" en mindreårig bort fra Jødedommen.

Ingen av disse tingene ville noen av de Messianske menigheter gjøre, fordi vi oppfatter dette som uetisk. Men det er medlemmer i de ortodokse kirker i Israel, som prøver å bruke denne loven til å beskylde oss som misjonærer, idet det er flere fra disse kirker, som blir medlemmer hos oss.

Israel Today spør: Du har brukt begrepet "Den Messianske rest." Hva mener du med dette?

Pastor Intraters svar: Vi ser oss selv som en rest av Jeshuatroende innenfor denne nasjonen. Vi ser det samme i enhver nasjon i Verden. Det er f.eks. sanne Kristne troende i Iran, og vi tror derfor, at Guds hensikter er definert i denne rest i enhver nasjon. Vi tror, at det er en Messiansk rest i Israel, som danner en Paktsforbindelse mellom Israels Hellige og nasjonen Israel som helhet.

Israel Today spør: Hvordan kan våre lesere be for Israel og den Messianske Jødiske rest?

Pastor Intraters svar: Vi trenger absolutt de Kristnes bønner og takksigelser for de Messianske Jøder. Vår første bønn er, at vårt folk ville vinne det evig liv og syndenes forlatelse gjennom Yeshua Messias.

Vi vil også be om bønn om styrke for de Messianske menigheter i Israel, for sosial rettferdighet i landet vårt, og for den motstand, som forekommer mot oss i det Israelske samfunn.

Samtidig ber vi om, at dere Kristne står sammen med oss i forbønn for vår nasjon Israel, at landet kan motstå angrep fra de, som ønsker å angripe oss og vil spre løgner om Israel i media og i den diplomatiske verden.