Vatikanet: Fred med Buddhister er den gyldne vej til fred.

4. november 2011.

Det Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog understreger den søgen efter sandheden, som Buddhister og Katolikker er fælles om.

Rådet sendte en besked til Buddhister, der fejrede Buddha’s fødsel – Vesakh festen.

Budskabet, med titlen, "At søge Sandheden i Frihed: Kristne og Buddhister Lever i Fred," blev offentliggjort i går af Vatikanet.

Kardinal Jean-Louis Tauran, rådets formand og sekretær Ærkebiskop Pier Luigi Celata, bad til, at fejringen "måtte bringe ro og glæde til Buddhister i hele verden."

"Alle personer har en naturlig pligt til at søge sandheden, at følge den og uhindret at leve deres liv i overensstemmelse med den," udtalte prælaterne.

De fortsatte: "den menneskelige stræben efter sandhed giver tilhængere af forskellige religioner en frugtbar mulighed for at møde hinanden i dybden og vokse i påskønnelse af hinandens gaver.

I dagens verden," bemærkede erklæringen, "der er præget af former for sekularisme og fundamentalisme, som ofte er fjendtlige overfor sand frihed og åndelige værdier, kan interreligiøs dialog være det alternative valg, ved hvilken vi finder den "gyldne vej” til at leve i fred og arbejde sammen til gavn for alle.

De understregede, at denne dialog "også er en kraftig stimulans til respekt for de grundlæggende menneskerettigheder for samvittigheds- og religionsfrihed."

"Hvor som helst religiøs frihed faktisk bliver anerkendt, bliver menneskets værdighed helt og aldeles respekteret," fastslog prælaterne. "Ved den oprigtige søgen efter, hvad der er sandt og godt, styrkes den moralske samvittighed og høflige institution, og retfærdighed og fred bliver fast etableret."


Budskabet til Buddhisterne slutter med en erklæring, der forbinder Buddhister og Katolikker:

”I dagens verden, der er præget af former for sekularisme og fundamentalisme, som ofte er fjendtlige overfor sand frihed og åndelige værdier, kan interreligiøs dialog være det alternative valg, ved hvilken vi finder den "gyldne vej” til at leve i fred og arbejde sammen til gavn for alle."

Da pave Benedikt XVI har sagt: "For Kirken repræsenterer en dialog imellem tilhængere af forskellige religioner et vigtigt middel til samarbejde med alle religiøse samfund til fælles bedste" (Budskab til World Day of Peace 2011, no. 11).

En sådan dialog er også en kraftig stimulans til respekt for de grundlæggende menneskerettigheder for samvittigheds- og religionsfrihed. Hvor religiøs frihed effektivt anerkendes, bliver det enkelte menneskes værdighed helt og aldeles respekteret; ved den oprigtige søgen efter, hvad der er sandt og godt, styrkes den moralske samvittighed og høflige institution; og retfærdighed og fred bliver fast etableret.

"Kære Buddhistiske venner, vi beder om, at jeres fejring af ​​Vesakh vil være en kilde til åndelig berigelse og en anledning til på ny at optage en søgen efter sandhed og godhed, at vise medfølelse med alle, der lider og at stræbe efter at leve sammen i harmoni. "


Source: Zenit Zenit (brev)

Sues kommentar:
Det, Vatikanet gør, er åndelig prostitution, utugt med verdens religioner for at samle dem alle under dets 'ledelse'. Den Romersk-Katolske kirke fortsætter sanseløst dialogen med Muslimer, Ateister, Kristne og Buddhister. Den er uden tvivl skøgen, der er beruset af de helliges blod.

Hvis du er Katolik, som jeg var, så vær opmærksom på denne artikel som en advarsel. Vatikanet fører sine medlemmer ud i mørket, da Kirken smigrer verdens religioner med søde ord og kompromiser. Hvilken blasfemi. Hvilke løgne. Deres "dialog" vil ende i en Verdensreligion med paven som overhoved.

Disse mænd spiller hellige i deres fine dragter og hatte, mens de benægter evangeliet, idet de gør HERRENS ord ugyldige. Var evangeliet blevet prædiket for Buddhisterne? Nej. Sagde de til dem, at de skulle slutte med at følge falske guder? Igen, nej.

Kære Katolikker, se venligst, hvad Vatikanet foretager sig, og vend jer til den eneste, der frelser, Herre Jesus Messias. I Ham alene vil du finde det evige liv.

Salme 146:3:
”Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse.”

Åb 17: 3-6:
”Og den førte mig i Ånden ud i ørkenen. Dér så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder.« Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende.”

Matthew 10:34:
”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.”

Først publiceret: 2011/04/04.

Oversat fra: http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/11/04/vatican-peace-with-buddhists-is-the-golden-way-to-peace/