"Særligt regime" for Jerusalem kan ikke være styret af en Jøde.

24. august 2011.

The Avalon Project ved Yale University har fortegnelsen over, hvordan FN ønskede et "særligt regime", som Jerusalem skulle være underlagt.

Dette er skrevet under afsnit C eller i udkastet til resolution, regler og regulativ for guvernøren og det administrative personale:

"En guvernør for byen Jerusalem udnævnes af Formynder-skabsrådet, som er ansvarlig for det. Han skal udvælges på grundlag af særlige kvalifikationer og uden hensyn til nationalitet. Han skal dog ikke være borger i nogen stat i Palæstina ".

Med hensyn til "stater i Palæstina" betyder det Israel og kongeriget Jordan. Det var Jordan, der angreb, besatte og annekterede den østlige del af Jerusalem lang tid før, PLO lancerede ideen om en "Arabisk Palæstinensisk stat " i 1964.

Hvorfor er denne FN-instruktion vigtig for evangeliske kristne?

Fordi "guvernør" for en særordning i Jerusalem forventes at være selve embedet for den sidste Antikrist.

Og hvis "guvernøren" ikke kan være en borger hverken i Israel eller Kongeriget Jordan, giver dette os et vigtigt budskab. Den sidste anti-Messias vil ikke være en Jøde eller en Muslim fra Jordan. Men han kan i høj grad være borger i Vatikan-staten med base i den Italienske by Rom.

Herunder det fulde bilag fra FN resolutionen, der giver oplysninger om den "særlige ordning".

C. STATUT FOR BYEN
Formynderskabsrådet skal inden fem måneder efter godkendelsen af den nuværende plan udarbejde og godkende en detaljeret statut for byen, som skal indeholde bl.a. følgende bestemmelser:

Guvernør og administrativt personale
En guvernør for byen Jerusalem udnævnes af Formynderskabsrådet og er ansvarlig overfor det. Han skal udvælges på grundlag af særlige kvalifikationer og uden hensyn til nationalitet. Han skal dog ikke være borger i nogen stat i Palæstina.

Guvernøren skal repræsentere De Forenede Nationer i byen og skal på deres vegne udøve al administrativ myndighed, herunder gennemførelse af eksterne anliggender.

Han skal bistås af et administrativt personale, klassificeret som internationale embedsmænd i henhold til artikel 100 i chartret, og foretrækkes, hvor det er praktisk for beboerne i byen og resten af ​​Palæstina på et ikke-diskriminerende grundlag.

En detaljeret plan for tilrettelæggelsen af administrationen af byen indgives af guvernøren til Formynderskabsrådet og godkendes behørigt af det.

Med hensyn til De Forenede Nationers første resolution (141) i 1947 definerede FN, hvem der skulle være styrende for denne "særlige ordning".

Først publiceret: 2010/09/11.