Helligånden eller "En anden ånd"?

Fra Understandthetimes.org/
22. september 2011.
Af Roger Oakland.

Bibelen lærer, at der er en anden ånd, et andet evangelium og en anden Jesus? [1] Hvis Gud er Gud, hvorfor kan da et sådant bedrag finde sted? Svaret er meget enkelt: Satan, løgnens fader, er den store bedrager, der ønsker at være Gud. [2] Hans plan er at bedrage verden i Frelserens navn, Jesus Kristus. [3] Hvis Guds Ånd viser de fortabte hen til Guds Søn, kan der så være "en anden ånd" fra djævelen, der viser hele verden til Antikrist? Det er et spørgsmål, som enhver kristen bør stille, især i disse sidste tider, hvor vildførelsen er tiltagende.

Jeg har nu i et stykke tid tænkt over disse ting. Hvordan bedrager Satan, og bør en Kristen være opmærksom på, hvordan Satan arbejder? Bibelen er fuld af referencer, der formaner de troende til at vågne op og afsløre mørket.

Desuden har begrebet ”at tjekke et træs rødder” været i mit sind konstant. Hvad betyder det at tjekke et træs rødder med hensyn til kristendommen? For nogen tid siden gav en af mine venner mig en illustration, som han mente var af vigtig åndelig betydning. Illustrationen var en simpel tegning af et træ, hvis grene var fyldt med ravne. Mens nogle grene repræsenterede Bibelske Sandheder, repræsenterede andre den lære, der har infiltreret Kristi legeme, og tydeligvis er Satans lumske plan.

Med hensyn til træets rødder var nogle af dem fæstede i sund jord og havde således fået de vigtige næringsstoffer til træet, mens andre rødder var fæstede i jord, der var forurenet med gift, som selvfølgelig gjorde megen skade på træet. Endvidere viste illustrationen, at dette træ var et skjul for ravnene.

Jeg vil aldrig glemme denne illustration, da dette er, hvad der sker med organisationer og hele trosretninger inden for den Kristne kirke i dag. Dårlige rødder producerer i sidste ende dårlig frugt. Selvom dette burde være indlysende for dem, der siger, at de tror på Bibelen, er det ikke altid tilfældet. De mennesker, der sminker træet, kan ikke se, fordi de er en del af træet og er blevet blændet. Det ville være let at komme over denne blindhed, hvis de blot ville vende sig til Guds ord for at få forståelse og dømmekraft.

Kristendommen er fuld af eksempler på træ-lignende organisationer, der er fulde af ravne, fordi Satan er mester-bedrageren, og han ved, at mennesker følger mennesker i stedet for at følge Jesus. Den Romersk-Katolske kirke hævder at være mor til alle kirker, men vi ved, at det ikke er sandt. Jesus sagde, at hans kirke skulle bygges på den sande hjørnesten. Og han er hjørnestenen. [4] Når vi følger mennesker i stedet for Jesus Kristus, har vi ingredienserne til en åndelig katastrofe. Det er det tilfælde, vi vil forsøge at analysere i resten af denne kommentar.

En forfalsket ånd er ikke Helligånden?
Ville det ikke give mening, at når Helligånden viser de fortabte til Sandheden, så viser en falsk ånd - kaldet "en anden ånd" - dem, der er faret vild, i bedragets retning? Dette er djævlens plan, som den er gengivet i Bibelen. I vores research har vi opdaget, at dette er en af Satans favorit-strategier. Hvor mange har ikke troet, at de var ledet af Guds Ånd, men senere er det blevet klart, at de var blevet forført af en vildledende ånd? Det er derfor, det er så vigtigt at have den dømmekraft, som kun kommer af at kende Guds ord, og lade hans Ånd lede os. [5]

Jeg har for eksempel kendt folk, der troede, de blev velsignet af Guds Ånd, fordi de lo hysterisk, gøede som en hund, snoede sig på gulvet som en slange eller endda klukkede som en kylling. Til at begynde med sagde de, at de ikke var sikre på, om det var Gud, der var årsag til, at de opførte sig på den måde. Deres tankegang var sådan: Hvis det var Gud, ønskede de ikke at gå glip af, hvad Gud gjorde, og derfor var de villige til at løbe risikoen.

Som du kan se, er dette ræsonnement ikke rimeligt. Hvad hvis det ikke var Gud, der var årsag til, at de opførte sig på denne usædvanlige måde? Ville det sige, at de var blevet bedraget af Satan? Det er en alvorlig situation

Historien viser den fare, det er, at følge efter en mand eller kvinde, som hævder at være en kristen, blot fordi han eller hun har evnen til at få folk til at "føle" det som om, de bliver påvirket af Helligånden.
Ved en række lejligheder har jeg hørt vidneudsagn fra folk, der var førstehånds-vidner til "Jesus bevægelsen." De giver vidnesbyrd om, at en af lederne havde evnen til at få dem til at føle det som om, "ånden strømmede ned over dem". Den person, der taler i nedenstående klip, udtaler, at der aldrig ville have været en Calvary Chapel-bevægelse eller en Vineyard-bevægelse uden Lonnie Frisbee, der handlede meget mærkeligt.:

http://www.youtube.com/watch?v=-E9vRXoxlwE&feature=related

Her er endnu et eksempel på et vidnesbyrd fra en person, som hævder, at Lonnie Frisbee havde en "salvelse", kaldet et dække. I dag er der dem, der mener, at der er ved at komme en ny Jesus-bevægelse, og at den såkaldte salvelse, som Frisbee havde, er ved at blive udløst.

http://www.youtube.com/watch?v=2iUOx7jkQ7o&NR=1

Fakta er, at følelser kan være meget vildledende. Man kan aldrig stole på følelser eller sindsbevægelser til bestemmelse af Sandheden og tilstedeværelsen af Den Hellige Ånd. At tro, at man kan modtage en overdraget salvelse fra en mand eller en genstand, er intet andet end trolddom. At følge en mand, der er under indflydelse af stoffer, er ikke at følge Jesus og Hans ord.

Mange, der var under en sådan indflydelse, følte alt muligt. De så endda ting, der var i deres sind som følge af LSD. Hvor megen tillid ville du have til en person, der sagde, at han var en konvertering af Jesus Kristus, som blev stenet lørdag aften og derefter prædikede søndag morgen? Er det muligt, at "en anden Jesus" ofte repræsenteredes under denne tidligere Jesus-bevægelse?

Kan dårlige rødder producere dårlig frugt?
Gud frelser synderen fra al synd, men betyder det, at synd kan dækkes ved at ignorere, at synden har fundet sted? Der en desuden et andet spor, der skal overvejes. Er det er muligt at begynde rigtigt, men ende galt? Hvad hvis en gruppe bliver så stolte af sig selv, at de afviser at blive sat i rette? Husk, hovmod står for fald.

Er det muligt, at nu, hvor vi lever i en tid med stort bedrag - som i følge Bibelen vil finde sted i de sidste dage - kommer ravnene hjem for at sætte sig til hvile i træernes døde grene? Er disse grene døde, fordi rødderne har absorberet gift fra falsk lære, som uventet har sneget sig ind? Ville de døde grene være det perfekte redebygnings-sted for Guds modstander, som er ude på at ødelægge alle dem, der virkelig følger Jesus Kristus?

For nogen tid siden blev jeg - efter at have gjort nogen research og indsamlet fakta - mistænksom på grund af nogle af de vidnesbyrd, jeg hørte om Jesus bevægelsens rødder. Her er et eksempel, som I kan lytte til og kikke på og se det ved selvsyn:

http://www.youtube.com/watch?v=_wBvnJ8RsOc

Lad os endvidere overveje forbindelsen mellem Kathryn Kuhlman og Jesus Bevægelsen. Hun var fortaler for den Protestantiske Karismatiske bevægelse og den Økumeniske enhed med Rom. Lyder der en alarm? Hvordan kan nogen, der har indgået partnerskab med Rom, være en del af en ægte Jesus bevægelse?

Enhver, der har undersøgt det, ved, at Jesuitternes plan er at bringe de udskilte brødre tilbage til den Romersk Katolske kirke. Den Romersk-Katolske Jesus er den Eukaristiske Jesus, og skal tilbedes i en beholder, der kaldes en Monstrans.

Se venligst følgende videoklip af Lonnie frisbee og Kathyrn Kuhlman:

http://www.youtube.com/watch?v=gCvH9NOTSzw

Jeg siger ikke, at ingen blev frelst dengang, men jeg siger, at gudfrygtig dømmekraft ikke blev brugt af lederne i Jesus bevægelsen, ligesom gudfrygtig dømmekraft heller ikke bruges af nutidens kristne ledere.

Hvordan er Satan bedragerisk?
Har I nogensinde overvejet, hvad åndeligt bedrag er? Vi bør aldrig undervurdere Satans evne til at narre verden eller kirken. Bibelen lærer faktisk, at en falsk kirke vil blive forberedt for en falsk "Kristus" i Endetiden. Det betyder, at pastorer og kirkeledere, der engang var stærke Bibel-troende og Bibel-lærere vil blive forført og blive Bedragerens gidsler. Det kaldes ”Det store frafald”.

Så er spørgsmålet dette: Lever vi i de selv samme dage, hvorom Bibelen forudsiger, at dette vil ske? Kunne det være, at en anden ånd er ved at forberede vejen for en anden Kristus, og at et andet evangelium spiller komedie for at bane vejen for Skøgen?

Det er tiden til at prøve din tro og prøve alt det, du mener, på Skriften. Endelig skal du huske træet med ravnene i grenene. Dårlige rødder kan producere grene, der er uproduktive, og de kan endda være redebygnings-sted for falsk lære, der kommer for at sætte sig til hvile. Prøv rødderne på det træ, som din tro er baseret på.

En sidste ting! Se venligst nedenstående videoklip fra Spring Heitzig’s 2010-produktion, kaldet ”Riptide”. Skip støtter Lonnie frisbee og Kathyrn Kuhlman, som om de var troshelte. Det støtter også "en anden Jesus bevægelse."

http://www.youtube.com/watch?v=iT5zKXRbYeQ

Er det muligt, at den foreslåede nye Jesus Bevægelse, som er ved at blive skabt, vil være partnere med Den anden Pinse, der bliver fremmet af den Romersk-Katolske Karismatiske bevægelse? Dette ville betyde, at den foreslåede Anden Jesus Bevægelse ville være det samme som "En anden Jesus"-bevægelse, også kaldet Jesu Eukaristiske regeringstid.

Tiden vil vise det?
 ------------------------
1. 2 Kor 11:4
2. Esajas 14:14
3. Åbenbaringen 12:9
4. Ef 2:20
5. Som et eksempel i Skriften, se Johannes 16:13