EU og Palæstina.

September 2011.
Fra Eeas.europa.eu/

Besat Palæstinensisk Territorium
EU har arbejdet med Den Palæstinensiske Myndighed for at opbygge indsættelsen af en fremtidig demokratisk, uafhængig og levedygtig Palæstinensisk stat, der lever side om side med Israel og dets naboer. Disse bestræbelser er løbende drøftet i EU-Ministerrådet.

Den handlingsplan, der er indgået med Den Palæstinensiske Myndighed, opsætter dagsordenen for det økonomiske og politiske samarbejde med EU. Det juridiske grundlag for Den Europæiske Unions forbindelser med Den Palæstinensiske Myndighed er Interim Association Agreement on Trade and Cooperation, indgået med PLO på vegne af Den Palæstinensiske Myndighed.

Europa-Kommissionen er den største donor af finansiel bistand til Palæstinenserne.

EU-støtten til den Palæstinensiske reform- og udviklingsplan bliver kanaliseret gennem den nye PEGASE-mekanisme, der erstatter den midlertidige internationale mekanisme. Den Europæiske Union – Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne - er de største bidragydere til Palæstinensiske flygtninge gennem UNRWA

Oversat fra: http://eeas.europa.eu/occupied_palestinian_territory/index_en.htm