Ingen flygtning har automatisk ret til at vende tilbage efter en krig.

7. juli 2011.

Folkeretten binder sig ikke til og anerkender ikke den juridiske ret for Palæstinensiske flygtninge til at bosætte sig på Israelsk territorium.

En nærlæsning af Generalforsamlingens resolution 194 (III) fra 1948, samt senere resolutioner, afslører, at disse ikke giver Palæstinensiske flygtninge ret til at vende tilbage til Israelsk område.

Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder fra 1966 forpligter heller ikke Israel til at tillade ​​Palæstinensiske flygtninge, der aldrig var Israelske borgere eller beboere.

International lovgivning om statsborgerskab, flygtningeret, humanitær folkeret og international strafferet lægger ikke nogen forpligtelse på Israel om at optage Palæstinensiske flygtninge eller om at give disse statsborgerskab.

En ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviste krav fra græske flygtninge - der blev forvist fra det nordlige Cypern i 1974 – om, at de skulle have lov til at gen-bosætte sig i deres hjem.

Ruth Gavison, en Israelsk prisvindervinder og juraprofessor, er præsident for Metzilah Center for Zionistisk, Jødisk, Liberal og Humanistisk tænkning. Yaffa Zilbershats, en myndighed for international og grundlovsmæssig ret, er vicepræsident for Bar-Ilan Universitetet. Nimra Goren-Amitai er forsker ved Bar-Ilan.

Selv om der bør være en ende på lidelserne for de Palæstinensiske flygtninge, er en storstilet tilbagevenden til Israel af en befolkning, der er så forskellig fra den Jødiske befolkning både kulturelt og socialt og husning af minderne om "katastrofen" samt påstand om, at retfærdigheden kræver en fuld tilbagevenden, ikke den rigtige løsning. Det er måske ikke det bedste for flygtningene, og det er bestemt ikke vejen til at opnå regional stabilitet.

Source: Jerusalem Post.

Kommentar:
Da staten Israel blev dannet, forsøgte fem Arabiske nationer at tilintetgøre den Jødiske stat lige fra den første dag af dens eksistens.

Krig er altid en forbrydelse. Der er altid masser af ofre, der vil miste deres rettigheder, og den nye virkelighed kan ikke fortrydes. I årene efter den Israelske uafhængighedskrig blev 900.000 Jøder tvunget til at forlade alle Muslimske nationer i Mellemøsten.

At oversvømme den nye og svage Jødiske stat med næsten en million flygtninge gjorde de Islamiske nationer sikre på, at byrden ville knække halsen på Israel.

Jøderne blev bortvist tomhændet til Israel. Deres ejendele blev i hele den Muslimske verden konfiskeret og videresolgt til Muslimer.

Hvordan vil det være muligt for Jøderne at vende tilbage til disse hjem?

Kan denne tidsbegivenhed tilbagekaldes?

Hvis Jøderne, der har vundet alle krigene for Israels overlevelse, har mistet al deres jord og ejendomme på deres oprindelige sted: Hvordan kan så de Arabere, der har mistet, kræve en sådan kompensation?

Det er simpelthen et uetisk krav. Da Araberne har skabt deres eget flygtningeproblem, er de også berettigede til at løse det. Der er 22 Muslimske lande i Nordafrika og Arabien, og masser af plads.

Skrevet af Ivar