Ezekiel kapitel 38.

Storfyrsten Gog fra Magog
Ezekiel kapitel 38:

v1  Herrens ord kom til mig: v2  Menneske, vend dig mod Gog i landet Magog, storfyrsten over Meshek og Tubal. Du skal profetere imod ham v3  og sige: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Gog, storfyrste over Meshek og Tubal! v4  Jeg holder dig tilbage, sætter kroge i kæben på dig og fører dig bort med hele din hær, heste og ryttere, alle fuldt rustede, en vældig skare med langskjolde og rundskjolde, alle bevæbnede med sværd. v5  Persere, nubiere og putere er sammen med dem, alle med skjold og hjelm. v6  Gomer med alle sine tropper, Bet-Togarma fra det yderste nord med alle sine tropper, mange folkeslag er sammen med dig. v7  Gør dig rede, og hold dig klar, du og hele den skare, som er samlet om dig; du har myndigheden over dem!

v8  Når lang tid er gået, skal du mønstres. Når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværdet, og hvis indbyggere er blevet samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen. De blev hentet hjem fra folkene og bor nu alle trygt. v9  Du skal trække op som et uvejr og komme og dække landet som en sky, du og alle dine tropper og de mange folkeslag sammen med dig.

v10  Dette siger Gud Herren: Den dag får du noget i tankerne, du vil planlægge ondt v11  og tænke: »Jeg vil drage op imod et åbent land og rykke frem mod folk, der lever roligt og trygt, og som alle sammen bor uden bymure med port og slå.« v12  Du kommer for at røve og plyndre og vende din hånd imod de ruiner, der nu er beboede, og imod det folk, der er samlet hjem fra folkeslagene, og som nu har erhvervet sig rigdom og gods og bor i jordens navle. v13  Saba og Dedan, opkøbere og handelsmænd fra Tarshish, alle spørger de dig: Er det for at røve, du kommer? Er det for at plyndre, du har samlet dine skarer? Er det for at føre sølv og guld bort, for at fjerne rigdom og gods, for at tage stort bytte?

v14  Derfor, menneske, skal du profetere og sige til Gog: Dette siger Gud Herren: Den dag mit folk Israel bor trygt, bryder du op v15  og rykker ud fra dit land i det yderste nord, du og de mange folkeslag, som er sammen med dig, alle til hest, en stor skare, en vældig hær. v16  Som en sky skal du trække op imod mit folk Israel og dække landet. Når tiden er gået, skal det ske. Da fører jeg dig, Gog, imod mit land, for at folkene skal kende mig, når jeg viser min hellighed på dig for øjnene af dem.
v17  Dette siger Gud Herren: Var det ikke dig, jeg talte om i fortidens dage ved mine tjenere, Israels profeter? De profeterede dengang, at jeg ville føre dig imod Israel.

v18  Når Gog rykker imod Israels land, siger Gud Herren, stiger en voldsom harme op i mig, v19  og jeg taler i min lidenskab, i min flammende vrede. Ja, den dag skal der komme et stort jordskælv over Israels land. v20  Alle skal skælve for mig, havets fisk, himlens fugle, de vilde dyr, alle krybdyr, der kryber på jorden, og alle mennesker på jorden. Bjergene jævnes med jorden, klippevæggene falder, og alle bymure styrter sammen. v21  Jeg nedkalder sværdet over ham på alle mine bjerge, siger Gud Herren. De skal rette deres sværd mod hinanden. v22  Jeg fælder dom over ham med pest og blod, og jeg lader skylregn, hagl, ild og svovl regne ned over ham og hans tropper og over de mange folkeslag, der er sammen med ham.