Britisk soldat om Auchwitz.

Fra Ordetogisarel.no
5. april 2011.

Britisk soldat forteller om grusomme forhold i Auchwitz under Holocaust.
I en nylig utgitt bok bryter den 92 år gamle britiske soldaten Denis Avey tausheten, og forteller om hvordan han to ganger greide å bryte seg inn i utryddelsesleiren Auchwitz under Holocaust, i den hensikt selv å få se hva som egentlig hendte der. "Det var en uhyggelig og skremmende opplevelse," forteller han."

Etter mer enn 60 år i taushet om sine opplevelser, har Denis Avey fortalt den fulle sannhet om de grusomme og forferdelige tilstander han opplevde i konsentrasjonsleiren Auchwitz under Holocaost. Avey var en britisk soldat, som ble tatt til fange av tyskerne under andre verdenskrig. Han ble sendt til en IG Farbenfabrikk i nærheten av Auchwitz for å arbeide sammen med jødiske fanger fra Auchwitz. Her fortalte de jødiske fangene fra Auchwitz ham om de forferdelige forhold som rådet i leiren og om den kvalme lukten som steg opp fra pipene i krematoret, hvor jødene ble gasset ihjel og brent. Dette bestemte Avey seg for å se og oppleve med egne øyne.

Etter uker med forberedelser, inkludert bestikkelser med 50 sigaretter til en vakt i IG Farbenleiren, byttet Avey uniform med en nederlandsk jøde fra Auchwitz av omtrent samme høyde, og greide to ganger å snike seg inn i Auchwitz, hvor han overnattet. Begge ganger greide disse to å bytte klær. Alt hva han opplevde disse to kveldene og nettene i Auchwitz, forteller han om i sin bok "Mannen som brøt seg inn i Auchwitz." Boken er skrevet av Rob Broomby i London og utgitt av forlaget Hodder & Stoughton.

Avey forteller i boken at hans motivasjon for å risikere livet ved å bryte seg inn i Auchwitz, var å kunne fortelle verden om nazistenes grusomheter. Hver dag døde mange jødiske fanger i leiren, og de ble sanket opp og båret til krematoriet. Han fikk se hauger av lik som ble kjørt for å brennes. På oppstillingen hver morgen ble mange svake og syke fanger tatt ut, og ble ført bort for å gasses ihjel. Hver kveld snakket han inngående på brakken med de fangne om hvordan de opplevde forholdene der. "Samstemmig fortalte de jødiske fangene meg at Auchwitz var et helvete på jord," forteller Avey.

Etter selv å ha overlevd oppholdet på IG Farbenfabrikken samt "dødsmarsj" på slutten av krigen, forsøkte Avey å fortelle til ledere i den britiske hær om sine opplevelser, men de var ikke interessert i å lytte til ham. Hele seks år etter krigen opplevde Avey regelmessige mareritt og sterke svettetokter, men han holdt alt hemmelig for sin familie og venner.

Den internasjonale Raoul Wallenberg Foundation har nå hedret Avey med et diplom og en talsmann i Israel sier: "Vi føler at Aveys historie er ekte."

Kilde: http://www.ordetogisrael.no/index.php?id=view-news&news_id=753&PHPSESSID=2510263c0336ae4412574f142230c3d8