Det muslimske verdensbilde.

Fra Kommentar-avisa.no
Den 21. marts 2011.
Av Lars-Arne Høgetveit.


Det er store hendelser i den arabiske verden for tiden og en kan unders over hva som skjer. Vi skal ikke gå inn på en dybdeanalyse her og nå, men henlede oppmerksomheten i denne omgang til den kunnskapen som Mark Gabriel deler med oss i linkene nedenfor.Gabriel, er tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, Al-Azhar University. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus – med påfølgende livstruende opplevelser bl.a. prøvde hans far å skyte ham pga at Mark hadde vannæret Islam.

Gabriel har altså et særdeles godt utgangspunkt for å vite noe om Islam og hvordan en muslim tenker og han skriver i en av sine bøker: ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre.

Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”

Intervjuet med Mark Gabriel – i deler på ca 10 minutter – finner du her:

Nr 1: http://www.youtube.com/watch?v=Tds8--EOEsk
Nr 2:
http://www.youtube.com/watch?v=XSgoeplKVEs&feature=related
Nr 3:
http://www.youtube.com/watch?v=XCVBp9GEFWA&feature=related
Nr 4:
http://www.youtube.com/watch?v=lP3XCCg-Ub8&feature=related (Gir kanskje en feilmelding først, men trykk da oppdater side så starter den!)
Nr 5:
http://www.youtube.com/watch?v=RXyrRIbjuME&feature=related