Egypten i De Bibelske Profetier.

Fra Discerningtheworld.com/
5. februar 2011.

Når jeg ser turbulensen i Egypten, bliver jeg bedrøvet over, at dette land snart vil vende ryggen til Israel. Samtidig glæder jeg mig, fordi det, der sker lige nu, er opfyldelsen af Bibelens profetier, og fører op til Jacobs trængsel (Jeremias 30:7). Jesus kommer igen!

Hvor passer Egypten ind i Bibelens profetier?
Disse er de dage, hvor Bibelen er sin egen bedste kommentar. Forestil dig Profeten Esajas stå på gaden i Kairo i dag og tale foran et kamera fra dominerende Nyhedskanaler, og erklære:

"v1 Et profetudsagn om Egypten. Herren rider på hurtige skyer og kommer til Egypten; Egyptens guder ryster for ham, egypterne mister modet. v2 Jeg hidser egypterne op mod hinanden; de skal kæmpe bror mod bror, mand mod mand, by mod by, kongerige mod kongerige. v3 Egypterne skal gå fra sans og samling; jeg forstyrrer deres planer, så de søger til afguder og genfærd, til dødemanere og sandsigere. v4 Jeg udleverer egypterne til en hård herre, en mægtig konge skal herske over dem, siger Herren, Hærskarers Herre." Esaj 19,1-4.

Ligesom skyer, der bevæger sig hurtigt, forudsiger Esajas den hurtige forværring af begivenhederne i Egypten. Uroligheder får egypterne til at kæmpe mod hinanden. Denne kamp spreder sig fra husstand til husstand og vokser til et rige i krig.

Kristus citerede sandsynligvis Esaj 19:2, da Han advarede om, at riger ville rejse sig mod riger, Matt 24:7. I modsætning til, at nationer går mod nationer, der hentyder til verdenskrige, henviser "Rige mod Rige" til regionale konflikter. Kristus underviste om, at disse endetids-profetier ville komme over verden som fødselsveer. Som hos en kvinde, der er ved at føde, er det forudsagt, at disse veer skal komme med øget hyppighed og intensitet, hver byggende på den forrige.

Det vrimler i øjeblikket i Mellemøsten med rygter om regionale krige i riget. Efter sigende udførte Egypten og Saudi-Arabien fælles militære øvelser i 2010 for at forberede en eventuel konfrontation med Iran. Iran udgør det Persiske rige, og Egypten og Saudi-Arabien det Arabiske rige. Derudover har den apokalyptisk-sindede præsident, Ahmadinejad i Iran, flere gange truet med at udslette Israel - det Jødiske rige - fra landkortet.

Salme 83 forudsiger, at det Arabiske rige engang vil rejse sig mod det Jødiske rige for at slette navnet Israel for evigt. Både Egypten og Saudi-Arabien - sammen med otte andre Arabiske befolkningsgrupper – slutter sig til det Arabiske rige i denne forestående, profetiske endetids-krig.

Esajas's prognose for Egypten forværres, efterhånden som man læser resten af kapitel nitten:

v5 Vandet i floden svinder bort, strømmen bliver tør og vandløs, v6 flodløbene stinker, Egyptens kanaler synker og tørrer ud, mens rør og siv visner. v7 Sivplanterne ved Nilens udløb og alt, hvad der gror ved Nilen, tørrer ind, blæses bort og er væk. v8 Da skal fiskerne klage og sørge, alle, som kaster krog i Nilen, og som sætter garn i vandet, skal sygne hen. v9 De, der skætter hør, skal gøres til skamme, de, der karter og væver, skal blegne.v10 Linnedvæverne bliver knust, alle arbejderne fortvivler.

v11 Soans stormænd er dumme, Faraos vismænd giver tåbelige råd. Hvordan kan I sige til Farao: »Jeg er søn af vismænd, jeg er søn af fortids konger«? v12 Hvor er nu dine vismænd? Lad dem fortælle og kundgøre dig, hvad Hærskarers Herre har besluttet mod Egypten. v13 Soans stormænd handler som tåber, Nofs stormænd lader sig bedrage; stammehøvdingene fører Egypten vild, v14 Herren har fyldt dem med svimmelheds ånd. De får egypterne til at vakle omkring, hvad de end tager sig til, som en beruset vakler omkring i sit opkast. v15 Intet lykkes for egypterne, hverken for hoved eller hale, for sivets top eller stængel.

v16 På den dag skal egypterne blive som kvinder; de skal ryste og skælve for Hærskarers Herres hånd, når han svinger den mod dem. v17 Judas land skal blive egypternes skræk. Hver gang nogen nævner det for dem, gribes de af rædsel for den plan, Hærskarers Herre har lagt mod dem.

v18 På den dag skal der være fem byer i Egypten, som taler Kana'ans sprog, og som aflægger ed til Hærskarers Herre. En af dem skal hedde Ir-ha-Heres.

v19 På den dag skal der stå et alter for Herren midt i Egypten og en stenstøtte for Herren ved landets grænse. v20 De skal være tegn og vidne for Hærskarers Herre i Egypten. Når de skriger til Herren om hjælp mod undertrykkerne, skal han sende dem en befrier; han skal kæmpe, og han skal redde dem.

v21 Da skal Herren give sig til kende for egypterne, og de skal lære Herren at kende på den dag. De skal dyrke ham med slagtofre og afgrødeofre; de skal aflægge løfter til Herren og indfri dem. v22 Herren skal slå egypterne, slå, men også helbrede. Så skal de vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem.

v23 På den dag skal der være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrerne skal komme til Egypten og egypterne til Assyrien. Og egypterne skal dyrke Herren sammen med assyrerne. v24 På den dag skal Israel, som den tredje sammen med Egypten og Assyrien, blive til velsignelse midt på jorden. v25 Hærskarers Herre skal velsigne dem og sige: »Velsignet være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel. Esaj 19,5-25.

Esajas 19:5-12 fortæller om, at hidtil usete religiøse og økonomiske stridigheder plager nationen efter Herrens formål. Tilsyneladende vederfares denne katastrofale tilstand Egypten på grund af dens fremtidige involvering, Salme 83, eftersom vi læste i Esaj 19:16-18, at Israel vil overtage fem byer i Egypten og forårsage, at hebraisk vil blive det talte sprog indenfor bygrænserne. En af disse byer vil blive kaldt "City of Destruction (ødelæggelsens by)", hvilket indebærer, at IDF ødelægger denne by.

"v16 På den dag skal egypterne blive som kvinder; de skal ryste og skælve for Hærskarers Herres hånd, når han svinger den mod dem. v17 Judas land skal blive egypternes skræk. Hver gang nogen nævner det for dem, gribes de af rædsel for den plan, Hærskarers Herre har lagt mod dem.

v18 På den dag skal der være fem byer i Egypten, som taler Kana'ans sprog, og som aflægger ed til Hærskarers Herre. En af dem skal hedde Ir-ha-Heres." Esaj 19,16-18.

Vil de civile stridigheder, der udvikler sig i Egypten, forårsage, at Hosni Mubarak væltes – han har angiveligt kræft og runder 83 den 4. maj 2011? Mange forventede, at hans søn, Gamal Mubarak, skulle blive hans afløser; men det siges, at Gamal og hans familie er flygtet til Storbritannien af sikkerhedsgrunde.

Hvis Mubarak regeringen væltes, vil Det Muslimske Broderskab så udfylde hans post med en af sine egne og opfylde Esajas 19:4? Det Muslimske Broderskab, der i øjeblikket er forbudt i Egypten, hader Israel og støtter jihad mod den jødiske stat. Hamas, der også deltager imod Israel i Salme 83, er deres politiske arm inde i Gaza. Hamas opfordrer - ligesom Det Muslimske Broderskab - til ødelæggelse af Israel.

Vil de nuværende protester i Egypten brede sig som metastaser til opfyldelse af Esajas 19? Hvis det er tilfældet, vil den kommende grusomme leder så være den, der fører Egypten ind i alliancen fra Salme 83:6-8? Alt dette er ukendt, men fuldt ud muligt. Én ting er sikkert: Mellemøsten ser ud til at være på nippet til at blive apokalyptisk.

I januar 2011 har vi set regeringerne i Libanon, Tunesien og Egypten blive alvorligt udfordret. Regeringen i Jordan forventes at blive den næste. Libanon, Egypten og Jordan omtales i Salme 83, og Tunesien ser ud til at være en del af Ezekiel 38 & 39 profetierne.

Det ser ud til at være på høje tid, at de kristne gøre sig bekendt med profetierne i Esajas 19, Esajas 17, Jeremias 49, Salme 83, og Ezekiel 38 & 39. Disse er nogle få af verdens skiftende profetiske iscenesættelser på den profetiske horisont.

Source: http://prophecynewsstand.blogspot.com/2011/01/i-will-set-egyptians-against-egyptians.html