Balfour-deklarationen.

Fra Da.wikipedia.org/wiki/

Balfour-deklarationen af 1917 (dateret 2. november 1917) var en hemmeligstemplet, formel politik-tilkendegivelse fremsat af den britiske regering, som tilkendegav at den britiske regering "view with favour" - ser med sympati - på oprettelsen af "a national home for the jewish people" - et hjem for det jødiske folk, dog under forudsætning af, at intet må gøres, "which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine" - som vil skade Palæstinas ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder.

Deklarationen blev fremsat i et brev fra Udenrigsminister Arthur James Balfour til Lord Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild), en leder i Storbritanniens jødiske samfund, for videregivelse til Zionistføderationen, en privat zionistorganisation.

Tilkendegivelsen blev udstedt som resultat af zionistlederne Chaim Weizmann og Nahum Sokolovs bestræbelser, men eftersom de havde bedt om en rekonstituering af Palæstina til at være "the" Jewish national home, levede deklarationen ikke op til deres forventninger.

"Balfour-deklarationen" blev senere inkorporeret i Sèvres-fredstraktaten med Tyrkiet og Mandatet for Palæstina. Det originale dokument befinder sig på British Library.
-------------------------------
Brevet i oversættelse:
Udenrigsministeriet
2. november 1917


Kære Lord Rothschild
Jeg har den store glæde på Regeringens vegne at overbringe Dem følgende Deklaration af sympati med jødiske zionistiske aspirationer, som er blevet overgivet til, og godkendt af, Kabinettet:"Regeringen ser med velvilje på etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk, og vil på bedst mulig måde medvirke til opfyldelsen af dette mål, men det indskærpes, at intet må gøres som vil skade Palæstinas ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder eller de rettigheder og den politiske status, som jøder nyder godt af i andre lande."Jeg vil være Dem taknemmelig hvis De vil bringe denne Deklaration til Den Zionistiske Føderations kendskab.

Deres hengivne
Arthur James Balfour