Saudi: Ødelæg alle kirker i Mellemøsten.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
18. marts 2012.

"Alle kirker på den Arabiske halvø skal blive ødelagt". Grand Muftien citerer et ordsprog, der tilskrives profeten Muhammad.

Dette er en fatwa, der er udstedt af sheik Abdul Aziz bin Abdullah, Stormuftien i Saudi-Arabien.

"Som en forlængelse heraf opfordrer han til ødelæggelse af kirker overalt", siger Abdul Mohammed i Charlotte, NC. Han skriver udførligt om menneskerettighedskrænkelser i Saudi-Arabien - et diktatur, som støttes af USA i bytte for olie.

Stormuftien af Saudi Arabien, som er den højeste embedsmand i religiøs lov i Saudi-Arabien, samt leder af Det Øverste Råd for Islamiske lærde, sagde: "Alle kirker på den Arabiske halvø skal blive ødelagt", idet han citerede et ordsprog, der tilskrives profeten Muhammad.

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah kom med den kontroversielle udtalelse som svar på et spørgsmål fra en Kuwaitisk NGO-delegation. En Kuwaitisk parlamentariker havde opfordret til et forbud mod opførelse af nye Kirker i februar, men indtil videre er initiativet ikke blevet vedtaget. NGO, kaldet ”Society af Revival of Islamic Heritage”, bad Sheikhen om at tydeliggøre, hvad Islamisk lov siger om sagen. Og Sheikhen fortsatte med at konkludere, at det derfor var nødvendigt for Kuwait, der er en del af Den Arabiske Halvø, også at ødelægge alle kirker på deres område.

Source: AFP og Examiner.com

Kommentar:
Glem alt om tværreligiøse projekter med Islam: Endog tværreligiøs dialog med Islam synes at føre os ind i en form for accept af denne voldelige og onde ideologi.

De Vestlige samfund skal reagere med massiv fordømmelse af Koran-baseret Islam. Ikke en eneste Muslim, som forsvarer Muslimer, der sætter ild på og dræber i navnet "Allah", bør gives visum til en fri og demokratisk nation.

Det vil af indlysende grunde ikke ske. Lederne af flokken er allerede ødelagte. At USA har Saudi-Arabien som sin store "fredspartner" i Mellemøsten er ikke baseret på etik eller demokratiske værdier. Det er udelukkende baseret på den Amerikanske grådighed efter olie, så 25 procent af oliereserverne kan være til rådighed for Washington.

Denne afhængighed af olie fra den Persiske Golf gør et Amerikansk angreb på Iran mere end usandsynligt. Iran og USA er afhængige af hinanden for at holde Hormuz-strædet åbent.

Præsident Obama begyndte sin præsident-tid med at bringe Air Force One til Riyadh. Der fik han den Islamiske æresmedalje af den konge, der har Stormuftien som sin åndelige leder.

Lad alle, der ikke er blinde, se. Lad alle, der ikke er fastlåste i deres accept af Islam, forstå.