Israel på topp i verden når det gjelder cyberangrepsforsvar.

Fra Ordetogisrael.no/
31. januar 2012.

Det Brusselbaserte Security and Defence Agenda gir Israel beste karakter for sitt forsvar av websidene i landet. Sammen med Finland og Sverige topper de statistikken over de land som har det beste forsvarer mot de økende cyberangrep som nå truer brukerne.

Til tross for de sterkt økende cyberangrepene som utføres fra flere kanter av verden, har Israel greid å holde stand og ikke blitt skadet av hackere. Financial Times opplyste igår at ved siden av Israel, er det Finland og Sverige som blir fremhevet av den Brusselbaserte Security and Defence Agenda for det beste offentlige og private internettforsvar i verden.

Israelske nettsteder blir angrepet over 1.000 ganger per minutt, noe som er langt over gjennomsnittet i verden. Selv om Israel er spesielt truet, har landet bygget opp strategier for webforsvar og implemtert dette både til offentlig og privat bruk.

Andre land som scoret bra i den belgiske undersøkelsen var Frankrike, Tyskland og Storbritannia, melder Financial Times. India, Mexico og Brasil lå derimot på bunnen i rapporten.

De siste ukene har arabiske hackere rammet en rekke private og offentlige israelske områder, særlig når det gjelder DOS og Windowsbaserte programmer, mens de derimot ikke har kommet inn på Mac. Israel har denne måned offisielt lansert Den nasjonale Cyberforsvarsautoritet, som er plassert under statsministerens myndighet og ansvar