Kaster Netanyahu seg inn i presidentvalgkampen i USA?

Fra Ordetogisrael.no/
9. december 2011.

Avisa Israel Hayom rapporterte mandag kveld at statsminister Benjamin Netanyahu annonserte sin beslutning om å fremskynde nyvalg for lederskap i sitt parti Likud, såkalte primaries, i januar 2012.

Netanyahu overrasket sine motstandere i partiet med sin beslutning om å fremskynde valget av partileder i Likud ifølge avisen. Statsministeren kom også med svake hentydninger til et eventuelt nært forestående israelsk militært angrep på Iran i sin tale på David Ben-Gurions minnedag på søndag.

Netanyahu understreket viktigheten av å ”ta de rette beslutninger til rett tid” selv når ens allierte protesterer. ”Store statsmenn, så vel som venner av det jødiske folk og sionismen, advarte Ben-Gurion mot å erklære opprettelsen av den jødiske staten Israel i 1948. Dette ville sette den nyopprettede stat i en nest inntil umulig militær situasjon da de arabiske naboer med all sannsynlighet vil reagere med militær invasjon, var budskapet Ben-Gurion fikk. Ben-Gurion forsto helt og fullt at denne beslutning hadde en høy pris, men visste at det å ikke fatte beslutningen ville ha en enda mye høyere pris”, sa Netanyahu i sin tale. ”Vi er alle her i dag fordi Ben-Gurion våget å fatte den rette beslutning på rett tidspunkt”, siterer avisen Haaretz.

Sist fredag advarte USAs forsvarsminister, Leon E. Panetta, Israel mot å ta et selvstendig militært initiativ mot Iran, og sa at ethvert slikt initiativ må koordineres med Washington. Samtidig melder Ynet at Obama-administrasjonen legger press på Kongressen i USA for å lette noe på sanksjonene mot sentralbanken i Iran, som administrerer salget av Irans olje, for å unngå det man hevder kan bli kraftig økte olje-priser. Iran er verdens femte største olje-eksportør og kollaps i salget derfra er svært prisdrivende. Obama frykter også at sanksjonene kan ende med å bli en politisk gavepakke til Teheran som motiverer dem til ytterligere innsats for å utvikle atomvåpen.

I 2007 hevdet U.S. National Intelligence Estimate at Iran hadde satt en midlertidig stopper for utviklingen av atomvåpen. Dette står i kontrast til at IAEA (FNs vakthund i atomvåpen-spørsmål) nå i november 2011 uttrykte sterk bekymring for at Iran i all hemmelighet snart har oppnådd sitt mål med å lage atomvåpen. IAEA underbygger sin bekymring med informasjon fra en rekker kilder som hevder at iranske vitenskapsmenn har drevet målrettet forskning for å mestre teknologien som skal til for å framskaffe slike våpen.

Det virker derfor som at uttalelsen fra USA i 2007 ikke bare var en feilbedømning, men sannsynligvis en politisk uttalelse for å stoppe munnen på Israels regjering som benytter enhver anledning til å advare verden mot Iran som atomvåpen-makt. At Netanyahu ber om nyvalg allerede i starten av 2012 kan være et forberedelsestrekk til at president Barak Obama kan bli gjenvalgt i USA. I så fall, mener man, vil USA øke presset på på Netanyahu og kreve israelske ettergifter for å få PA tilbake til forhandlingsbordet. Dette vil sannsynligvis i sin tur forverre splitringen i israelsk politikk og skade Likud. Spørsmålet er om Panettas advarsel til Israel har bakgrunn i at USA er bekymret for at et israelsk angrep vil redusere Obamas sjanser til gjenvalg og/eller ødelegge USAs politiske spill i forhold til et kjernefysisk Iran.

Uansett hva sannheten er, så behøver statsminister Netanyahu all den visdom han kan få for å håndtere så vel et potensielt kjernefysisk Iran som muligheten for at Obama blir gjenvalgt i USA. Hva som er den største utfordringen er ikke godt å si.