Ordet og Israel Norge tar sterk avstand fra "palestinsk frigjøringsteologi"

Fra Ordetogisrael.no/
27. februar 2012.
Af Ole Bernhard Sørbøe.

Ordet og Israel tar sammen med messianske ledere i Israel sterk avstand fra den såkalte "palestinske frigjøringsteologi." Vi ser intet behov for at evangeliske kristne har dialog med en slik ytterliggående og falsk teologi, som vil ta fra Jesus Messias hans jødiske identitet.

Christ at the checkpoint 2012 er en konferanse, som er organisert av Betlehem Bible College, og vil finne sted i Betlehem i Israel, 5. - 9 mars 2012. Formålet er å gi en mulighet for evangeliske kristne til bønn samt søke en riktig bevissthet om saker som gjelder fred, rettferdighet og forsoning i sammenheng med realitetene i de palestinske områdene.

Ordet og Israel regner seg som en kristenzionistisk bevegelse, som på bibelsk grunn støtter det jødiske folks tilbakekomst til Løfteslandet Israel. Dermed står vårt formål i sterk kontrast til denne konferansens siktepunkt.

Vi har tidligere fortalt våre lesere om soknepresten i The Evangelical Lutheran Church of Hope i Ramallah, Saliba Rishmawi, som en turistgruppe i Israelsmisjonens regi skal lytte til i Israel. Om denne turen skriver Dagen: Hos han er det ikke mye snakk om forsoning med israelerne når det gjelder utsikter til fred i området. "Det er ingen fred og ingen rettferdighet i Israel. De drev oss ut av våre hjem i 1948 og gjorde palestinske kristne til flyktninger i eget land. Mange kom til Ramallah, og vi bygde denne kirken i 1961 for å betjene de lutherske kristne flyktningene i byen. Jeg må tale mitt folks sak og si sannheten: Opprettelsen av staten Israel har bare påført palestinerne problemer og ikke ført med seg noe positivt for oss," sier Rishmawi.

Rishmavi legger ikke skjul på at han vil tilbake til situasjonen før 1948 og fortsetter:"Flyktningene må få tilbake sine eiendommer som Israel tok fra dem. Jeg viser deg lidelsen til vårt folk, og all vår lidelse har med den israelske okkupasjonen å gjøre. Det kommer ikke fra muslimene, som vi har levd sammen med i tusenvis av år." Rishmawi legger til at palestinerne er de opprinnelige innbyggerne i dette landet, og han legger til: "Jesus var en palestinsk jøde."

Vi synes det er trist at Israelsmisjonen vil ha dialog med prester som fremfører slike falske synspunkter. Rishmawis uttalelser mener vi også er en grov forvrengning av de historiske fakta.

Den første Christ at the checkpointkonferansen i 2010 med sin såkalte "palestinske frigjøringsteologi" fikk en viktig vitamininnsprøytning ved utgivelsen av dokumentarfilmen "Med Gud på vår side". Filmen presenterte et kritisk syn på kristen zionisme, og hvor "Jesus Messias' lidelse ble likestilt med israelsk mishandling av de arabiske kristne."

En av konferansens arrangørerer er den anglikansk presten, Stephen Sizer, hvis bok "Sions Christian Soldiers" sterkt fordømmer kristne sionister for sin bokstavelig tolkning av skriften, samt deres støtte til gjenopprettelsen av statens Israel. Sizer har flere ganger stått frem med angrep på de kristne og de messianske jøders støtte til Israel, som han mener er den primære hindring for fred i Midt-Østen.