Norsk kulturråd støttar Taliban-evangelist.

Fra Ivarskrivar.com/
22. januar 2012.

Ein stortingsmann frå Kr.F meiner at staten bør sponse niqab-foreleseren som har erklært sin støtte til Taliban.

VG Nett skrev lørdag om Aisha Shezadi (20) som reiser rundt til norske skoler og foreleser om hvordan det er å bruke niqab i Norge. VG kunne også avsløre at Shezadi støtter Taliban og blant annet mener at demokrati er unødvendig om man følger den islamske loven sharia.

Skoleturneen blir sponset av Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFF) og Foreningen Les! Sistnevnte får årlig 2,8 millioner i driftsstøtte av staten gjennom Norsk kulturråd.
Sponsingen får stortingsrepresentant

Akhtar Chaudhry (SV) er enda tydeligere i sin tale:

- Det er opp til de to foreningene om hun skal fortsette med foredragene. Men jeg ville ikke støttet det, sier Chaudhry, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Komitékollega Øyvind Håbrekke (KrF) er derimot utelukkende positiv til skoleprosjektet:

- Prosjektet går jo ut på at norske elever skal få møte mennesker og tanker som for mange er helt annerledes. Så lenge hun ikke bruker dette som en scene til å formidle sine ytterliggående synspunkter, mener jeg prosjektet er veldig verdifullt, sier Håbrekke.

Kilde: VG

Kommentar:
For ei tid tilbake spøkte med at Kr.F like godt kunne skifte namn til anti-kristeleg Folkeparti. Spøken ser no ut til å bli ramme alvor. Kr.F må passe seg. Slik at Jesus ikkje gjev følgjande melding til dei som kan tenkje seg å støtte partiet.

Matt 15:14:
"Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta.»

Lyt ikkje til menn som Hårbrekke. Slepp denne Taliban-evangelisten til på din lokale skule bør du setje fram forslag om at rektor får sparken.

Stortingsmann Aktar Chaudry (SV) tar avstand frå at Taliban-tilhengjarar i Norge får støtte frå staten. Muslimen Chaudry har meir greie på rett og gale, en ein mann som frontar “kristendomen” på Stortinget.

At Øyvind Håbrekke forsvarer at Taliban-forkynnar får statstøtte er berre eit døme på ar Norge er ein av hovudsponsorane til Islamske terrorgrupper. Norge støttar også Hamas, som har programfesta at medlemene skal drepe Jødar og øydelegge staten Israel.

Taliban har fleire gonger truga med terror-aksjonar i Norge. Det er godt å vite at dei har ein stortingsmenn frå Kr.F i ryggen.